Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tổng Số Hồ Sơ Định Cư Theo Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao (Skilled Worker) Nhận Được Tại Cục Di Trú Canada Tính Đến Ngày 19.10.2010

Nhận tin tức mới
26/06/2010

Kornova xin tổng hợp số hồ sơ định cư Canada theo chương trình nhân viên trình độ cao Liên bang tính đến ngày 19 tháng 10 năm 2010 kể từ khi tiêu chuẩn xin định cư Liên bang diện nhân viên trình độ cao thay đổi.

Từ 26 tháng 6 năm 2010 đến ngày 30 tháng sáu 2011 hạn mức hồ sơ Skilled Worker được xét tối đa là 20.000 hồ sơ. Trong hạn mức này, định mức cho mỗi ngành nghề là 1.000 hồ sơ. Hạn mức này không áp dụng cho các hồ sơ có thư mời làm việc. Số lượng hồ sơ nhận được đến ngày 19 tháng 10 năm 2010 là: 2.266 hồ sơ trên tổng số 20,000 hồ sơ trên hạn mức.

Chi tiết số lượng hồ sơ nhận được trên mỗi ngành nghề theo danh sách các ngành nghề được yêu cầu như sau:
0631 Restaurant and Food Service Managers:83 trên 1,000
0811 Primary Production Managers (except Agriculture:18 trên 1,000
1122 Professional Occupations in Business Services to Management:739 trên 1,000
1233 Insurance Adjusters and Claims Examiners:28 trên 1,000
2121 Biologists and Related Scientists:95 trên 1,000
2151 Architects:125 trên 1,000
3111 Specialist Physicians:93 trên 1,000
3112 General Practitioners and Family Physicians:117 trên 1,000
3113 Dentists:125 trên 1,000
3131 Pharmacists:192 trên 1,000
3142 Physiotherapists:34 trên 1,000
3152 Registered Nurses: 296 trên 1,000
3215 Medical Radiation Technologists:5 trên 1,000
3222 Dental Hygienists and Dental Therapists:4 trên 1,000
3233 Licensed Practical Nurses: 13 trên 1,000
4151 Psychologists:23 trên 1,000
4152 Social Workers:57 trên 1,000
6241 Chefs:11 trên 1,000
6242 Cooks:32 trên 1,000
7215 Contractors and Supervisors, Carpentry Trades:13 trên 1,000
7216 Contractors and Supervisors, Mechanic Trades:39 trên 1,000
7241 Electricians (except Industrial and Power System:22 trên 1,000
7242 Industrial Electricians:28 trên 1,000
7251 Plumbers:2 trên 1,000
7265 Welders and Related Machine Operators:6 trên 1,000
7312 Heavy-Duty Equipment Mechanics:11 trên 1,000
7371 Crane Operators:0 trên 1,000
7372 Drillers and Blasters – Surface Mining, Quarrying and Construction:2 trên 1,000
8222 Supervisors, Oil and Gas Drilling and Service:13 trên 1,000
* Số lượng thống kê về hồ sơ nhận được đến ngày 19 Tháng Mười năm 2010 là gần đúng.
Chú ý: Do biến động về số lượng hồ sơ, thống kê chỉ mang tính chất hướng dẫn. Không có gì bảo đảm việc gởi hồ sơ ngay lúc này thì hồ sơ vẫn được xét trong hạn mức.
(Theo cic.gc.ca)
Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com