Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tóm Tắt Chương Trình Nhóm Kinh Doanh Tỉnh Bang Prince Edward Island

Nhận tin tức mới
13/01/2012
Nhóm Kinh Doanh tạo cơ hội cho công dân nước ngoài được đề cử bởi chính phủ Prince Edward Island và trở thành thường trú nhân Canada, với điều kiện họ đầu tư và trực tiếp quản lý điều hành một doanh nghiệp tại Prince Edward Island.

Đầu tư
Đương đơn phải đầu tư tối thiểu $150,000 CDN để thành lập hoặc mua lại một doanh nghiệp có đầy đủ tư cách pháp nhân tại Prince Edward Island;
Tiêu chuẩn năng lực ứng viên:
Để đủ điều kiện định cư theo Nhóm Kinh Doanh tại Prince Edward Island, đương đơn phải đạt được 50 điểm theo thang điểm đánh giá năng lực cá nhân. Các tiêu chí đánh giá và số điểm tối đa như sau
  • Tuổi 10
  • Học vấn 25
  • Kinh nghiệm làm việc 21
  • Khả năng ngôn ngữ 24
  • Khả năng thích nghi 15
    Tổng: 100 điểm

Chuyến tham quan khảo sát
Đương đơn phải thực hiện 5 ngày tham quan và khảo sát tại Prince Edward Island. Trong buổi phỏng vấn với chính quyền nhập cư sở tại, đương đơn phải đệ trình một kế hoạch kinh doanh hoàn chỉnh bao gồm các tính toán tài chính từ một kế toán viên chuyên nghiệp.
Yêu cầu về tài sản ròng
Đương đơn phải cung cấp bằng chứng sở hữu tài sản ròng cá nhân ít nhất là 400.000 CAD thu nhập từ các nguồn thu hợp pháp. Yêu cầu mức thanh khoản: 100.000 CAD. Giá trị tài sản ròng từ tài sản doanh nghiệp: 30% tổng giá trị tài sản hoặc 120.000 CAD
Lệ phí
Lệ phí đăng ký chương trình tỉnh bang là 2.500 CAD trả cho Cơ quan Đầu tư Phát triển tỉnh bang. Nếu hồ sơ bị từ chối trước khi phỏng vấn, chính phủ tỉnh bang sẽ hoàn trả cho đương đơn $2.000 CDN phí xét tuyển. Lệ phí sẽ không được hoàn trả nếu đương đơn nhận được thư mời phỏng vấn.

(Theo http://www.gov.pe.ca/immigration)