Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cơ Quan Chủ Quản Mới Của Các Chuyên Viên Tư Vấn Định Cư Canada

Nhận tin tức mới
28/06/2011

Tổ chức các chuyên viên tư vấn định cư thuộc Hội Đồng Luật Pháp Canada – ICCRC (ICCRC/Hội đồng) chính thức được Bộ trưởng Bộ Di Trú Quốc tịch và Đa văn hóa chỉ định Hội Đồng là cơ quan chủ quản mới các chuyên viên tư vấn định cư vào ngày 28 tháng 06 năm 2011.

Đây là một khởi đầu mới cho ngành tư vấn định cư. Hội đồng sẽ nổ lực trong việc quản lý ngành tư vấn với định hướng công bằng và hiệu quả, tăng cường bảo vệ người tiêu dùng và duy trì tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư Canada. Đây là một ngày quan trọng đối với các chuyên gia tư vấn định cư trên khắp Canada, ngài Chủ tịch và Giám đốc điều hành ICCRC Phil Mooney nói. Hội đồng đã có một kế hoạch rõ ràng và sẵn sàng cho sứ mệnh quản lý ngành này. Hội đồng ICCRC cam kết minh bạch, trách nhiệm, quản trị tốt và cam kết sẽ làm việc để bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, Bộ trưởng Kenney nói thêm. Những nỗ lực của Hội Đồng sẽ được hỗ trợ bởi các đạo luật mới mạnh mẽ và chặt chẽ, sẽ cho phép chúng tôi phục vụ tốt hơn mọi người thông qua qui trình di trú của chúng tôi và bảo vệ người nhập cư tiềm năng, trong khi vẫn cải thiện tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư Canada.

Kể từ 30 tháng 6 năm 2011, các chuyên viên tư vấn định cư là thành viên trực thuộc các cơ quan quản lý trước đây (CSIC) từ trước 19 tháng 3 năm 2011, và những người đã trở thành thành viên kể từ ngày 19 tháng 3 năm 2011, sẽ chuyển tiếp trở thành thành viên mới của Hội đồng. Họ sẽ có 120 ngày để hoàn thành thủ tục đăng ký. Để xem các thông tin cập nhật về hoạt động của Hội đồng, vui lòng truy cập web www.iccrc-crcic.ca. Để xem các thông báo trên Cục Di Trú và Quốc tịch Canada, vui lòng truy cập www.cic.gc.ca.
(Theo www.iccrc-crcic.ca)
Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com