Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tỉnh Bang Saskatchewan Và Manitoba (Canada) Tổ Chức Rút Thăm Trong Cùng Ngày 24/09

Nhận tin tức mới
Tỉnh Bang Saskatchewan Và Manitoba (Canada) Tổ Chức Rút Thăm Trong Cùng Ngày 24/09
03/10/2020

Trong cùng ngày 24/9 cả hai Chương trình Đề cử tỉnh bang Saskatchewan (SINP) và Manitoba ( MPNP) đã phát hành lần lượt 535 thư mời và 189 thư mời cho các ứng viên nhập cư.

Với mục đích tuyển chọn các ứng viên có tay nghề, có trình độ cao nhằm phục vụ cho nhu cầu thị trường lao động trong tỉnh, chương trình SINP và MPNP thường xuyên tiến hành các đợt rút thăm lựa chọn ứng viên dựa trên Biểu thức quan tâm trực tuyến (EOI).

Chương trình đề cử người nhập cư tại Saskatchewan (SINP)  đã phát hành 535 thư mời trong ngày 24/09 nâng tổng số thư mời từ đầu năm đến nay lên 4985. Trong đợt rút thăm này có 256 ứng viên được mời nếu họ có kinh nghiệm làm việc ở một trong 81 ngành nghề đủ điều kiện. Một số ví dụ về các nghề đủ điều kiện bao gồm: quản lý cấp cao, đại diện bán hàng và vận hành máy móc, cùng những ngành nghề khác. 278 thư mời đã được gửi đến nhóm ứng viên đã có hồ sơ trong nhóm Express Entry và cũng nộp Biểu thức quan tâm trực tuyến (EOI) của chương trình SINP. Cả hai nhóm ứng viên được yêu cầu có điểm số tối thiểu là 82 điểm. SINP sử dụng hệ thống EOI để mời các ứng cử viên nhập cư có khả năng chứng minh năng lực của họ để ổn định cuộc sống ở Saskatchewan nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh.

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP) đã phát hành 189 thư mời trong ngày 24/09 nâng tổng số thư mời phát hành của chương trình từ đầu năm đến nay là 3.671 thư mời. MPNP đã tiến hành chọn lựa dựa trên Biểu thức quan tâm trực tuyến (EOI) cho các ứng viên đã đăng ký vào 1 trong 3 dòng nhập cư của MPNP với tỷ lệ phân bổ như sau: 160 thư cho nhóm Nhân viên trình độ cao ở Manitoba có điểm EOI từ 464, 4 thư cho nhóm Nhân viên trình độ cao ở nước ngoài với điểm EOI từ 847 và 25 Sinh viên quốc tế không yêu cầu điểm EOI. Trong số các ứng viên nhận được thư mời, có 18 ứng viên thuộc nhóm Express Entry đã có mã số tìm việc hợp lệ.

Nếu bạn là cử nhân, có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm trở lên, và điểm IELTS /CLB từ 6.0 trở lên, Kornova sẽ giúp bạn hiện thực kế hoạch định cư tại Canada với chương trình phù hợp.

Liên hệ đăng ký tư vấn – Tel: (028) 3829 0430 / Email: vietnam@kornova.com

(Cre: CICNEWS & Immigration Canada)