Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tỉnh Bang PEI Tăng Mức Phí Thụ Lý Diện Doanh Nhân Lên 10,000 CAD

Nhận tin tức mới
Tỉnh Bang PEI Tăng Mức Phí Thụ Lý Diện Doanh Nhân Lên 10,000 CAD
06/01/2016

Từ 1 tháng 1 năm 2016, tỉnh bang PEI tăng mức phí thụ lý hồ sơ diện doanh nhân tỉnh bang PEI lên mức 10,000 CAD.

Văn phòng di trú sẽ chấp nhận thanh toán bằng hối phiếu ngân hàng (bank draft), kỳ phiếu bảo đảm (certified cheque) hoặc phiếu chuyển tiền (money order) chuyển trả cho Island Investment Development Inc. (IIDI). Tiền mặt sẽ không được chấp nhận. Vui lòng nộp lệ phí cùng với bộ đơn.

Nếu bộ đơn bị từ chối trước khi được mời phỏng vấn  5,000 CAD  lệ phí nộp đơn trong khoản phí 10.000 CAD sẽ được hoàn trả lại cho người nộp đơn. Một khi  thư mời phỏng vấn được cấp cho người nộp đơn, phí thụ lý hồ sơ 10.000 CAD sẽ không  được hoàn lại.

(Cre: PEI Immigration)