Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tỉnh Bang Pei Phát Hành Thư Mời Cho Các Ứng Cử Viên Nhập Cư Trong Đợt Rút Thăm Ngày 16 Tháng 5

Nhận tin tức mới
Tỉnh Bang Pei Phát Hành Thư Mời Cho Các Ứng Cử Viên Nhập Cư Trong Đợt Rút Thăm Ngày 16 Tháng 5
29/05/2019

Tỉnh bang PEI đã mời 104 ứng cử viên nhập cư Canada trong các nhóm Express Entry, dòng Lao động và dòng Kinh doanh để nộp đơn vào chương trình đề cử của tỉnh bang trong một đợt rút thăm được tổ chức vào ngày 16 tháng 5 vừa qua.

Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) cho phép tỉnh đề cử một số ứng cử viên nhập cư kinh tế phù hợp với nhu cầu thị trường lao động của tỉnh.

Trong số 104 thư mời được phát hành, có 90 thư được gửi cho các ứng cử viên đã đăng ký Biểu thức quan tâm trực tuyến với PEI PNP trong hệ thống xếp loại Express Entry hoặc các dòng khác nhau của chương trình tác động lao động.

Hệ thống xếp loại Express Entry được liên kết với hệ thống Express Entry của liên bang, nơi quản lý nhóm ứng cử viên của ba hạng mục nhập cư kinh tế chính và có tay nghề cao của Liên bang Canada, dòng nhân viên trình độ cao Liên bang, dòng Tay nghề liên bang và dòng kinh nghiệm Canada.

Các ứng cử viên Express Entry phải đăng ký một Biểu thức quan tâm trực tuyến riêng với PEI PNP để được xem xét nhận đề cử từ tỉnh bang. Thí sinh được cấp điểm trên thang điểm 100 căn cứ trên các yếu tố như giáo dục, kinh nghiệm làm việc và khả năng thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, và các yếu tố khác.

Lời mời làm việc tại PEI là không bắt buộc các ứng viên phải có , tuy nhiên chương trình PEI PNP sẽ dành ưu tiên cho các ứng cử viên đang sống và làm việc trong tỉnh.

Các ứng cử viên đủ điều kiện có điểm số cao nhất được mời đăng ký để nhận đề cử cấp tỉnh thông qua các lần rút thăm thường xuyên từ PEI PNP.

Các ứng cử viên Express Entry được đề cử bởi PEI PNP nhận thêm 600 điểm đối với Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của họ, điều này đảm bảo tính khả thi trong việc nhận thư mời nộp đơn thường trú tại Canada trong lần rút thăm Express Entry tiếp theo.

PEI PNP đã không nêu rõ có bao nhiêu trong số 90 lời mời được phát hành thông qua dòng chương trình lao động (Labor Impact) đã dành cho các ứng cử viên Express Entry, và cũng không cung cấp số điểm tối thiểu cần thiết để nhận được lời mời trong lần rút thăm ngày 16 tháng 5.

  • Dòng chương trình lao động (Labor Impact) bao gồm ba dòng nhỏ – Nhân viên trình độ cao, Tay nghề chuyên sâu và dòng sinh viên tốt nghiệp Quốc tế. Những người được đề cử thông qua ba dòng lao động có đơn xin thường trú tại Canada được thụ lý bởi bộ di trú liên bang Canada nằm ngoài hệ thống Express Entry.
  • Thư mời dòng chương trình kinh doanh (Business Impact). Trong số 14 thư mời của chương trình tác động kinh doanh: Ứng cử viên dòng giấy phép lao động được chọn với số điểm thấp nhất là 107. Điều này tương tự như lần rút thăm trước đó được tổ chức vào ngày 18 tháng 4, ghi nhận điểm số thấp nhất từ ​đầu năm 2019 đến nay. Dòng chương trình kinh doanh của PEI bao gồm dòng giấy phép lao động dành cho các cá nhân quan tâm đến việc sở hữu và điều hành một doanh nghiệp trong tỉnh.

Các ứng cử viên được mời nộp đơn vào PEI PNP và đơn đăng ký của họ được chấp thuận nhận giấy phép làm việc tạm thời để thành lập doanh nghiệp của họ.

Nếu đáp ứng được các điều kiện của Thỏa thuận thực hiện với chính quyền tỉnh bang, các ứng viên kinh doanh có thể nộp đơn xin thường trú tại Canada.

Lần rút thăm tiếp theo của tỉnh bang dự kiến ​​được tổ chức vào ngày 20 tháng 6 năm 2019.