Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tỉnh Bang PEI Phát Hành 150 Thư Mời Nộp PR Trong Đợt Rút Thăm Ngày 21 Tháng 3 Năm 2019

Nhận tin tức mới
Tỉnh Bang PEI Phát Hành 150 Thư Mời Nộp PR Trong Đợt Rút Thăm Ngày 21 Tháng 3 Năm 2019
01/04/2019

PEI đã phát hành thư mời 150 ứng cử viên nhập cư trong đợt bốc thăm mới vào ngày 21 tháng 3 năm 2019 vừa qua cho Chương trình: Diện tay nghề Lao động có kinh nghiệm (Express Entry), Lao động tay nghề (Labour Impact) và các ứng viên chương trình doanh nhân.

Đảo Hoàng Tử Edward hay còn được gọi là PEI, đã tổ chức bốc thăm hàng tháng cho các ứng viên xin nhập cư đã nộp Biểu thức Quan tâm trực tuyến đến chương trình đề cử nhập cư tỉnh bang, PEI PNP.

PEI là một trong 11 tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada tham gia Chương trình Đề cử Tỉnh bang Canada, cho phép họ đề cử một số lượng ứng viên nộp hồ sơ nhập cư nhận quyền thường trú nhân Canada mỗi năm.

Trong đợt phát hành này có tổng cộng 150 thư mời đã được gửi đến các ứng viên trong các diện hồ sơ nhập cư như: Chương trình Diện tay nghề Lao động có kinh nghiệm của PEI, Express, Lao động tay nghể và Chương trình Doanh nhân trong đợt bốc thăm này, nâng tổng số lời mời phát hành trong năm nay thông qua chương trình PEI PNP lên 440 thư mời.

  • Có 131 ứng viên của chương trình Express Entry và Labour Impact đã nhận được lời mời trong buổi bốc thăm hôm nay có thể nộp đơn vào chương trình đề cử tỉnh bang PEI, để sở hữu quyền thường trú (PR) Canada. Tỉnh đã phát hành các thư mời này đúng quy định.
  • 19 ứng viên doanh nhân được mời thông qua danh mục Chương trình Doanh nhân: đối với hạng mục Giấy phép lao động, ứng viên có thể nộp đơn cho chương trình PEI PNP để nhận thư hỗ trợ xin giấy phép làm việc tạm thời.

Thư mời Chương trình Express Entry và Labour Impact

  • Chương trình Express Entry của PEI được liên kết với hệ thống Express Entry của liên bang, nơi quản lý nhóm ứng cử viên cho ba loại nhập cư kinh tế chính của Canada – Chương trình Lao động lành nghề Liên bang, Chương trình Lao động Thương mại Liên bang và Chương trình Lao động có kinh nghiệm ở Canada.
    • Các ứng cử viên Express Entry muốn được xem xét đề cử cấp tỉnh từ PEI trước tiên phải hoàn thành hồ sơ Biểu thức quan tâm trực tuyến (EOI) riêng biệt của chương trình PEI PNP.
    • Những hồ sơ này cần đạt được điểm EOI trên 100 điểm dựa trên các yếu tố: giáo dục, kinh nghiệm làm việc và trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Các ứng viên được xếp hạng cao nhất được mời nộp đơn cho chương trình đề cử cấp tỉnh thông qua các đợt rút thăm hàng tháng.
    • Các ứng viên Express Entry nhận được đề cử cấp tỉnh được thưởng thêm 600 điểm so với điểm xếp hạng Express Entry của họ.
  • Hạng mục Chương trình Labour Impact của tỉnh bang PEI không thuộc hệ thống Express Entry và được chia thành ba nhóm EOI của những nhánh chương trình – Lao động Lành nghề (ở PEI và bên ngoài Canada), Sinh viên tốt nghiệp quốc tế và Lao động có kinh nghiệm.

Ứng viên cho 2 diện trên sẽ phải làm việc ở PEI hoặc có một thư mời làm việc toàn thời gian, đủ điều kiện từ người sử dụng lao động trong tỉnh, dựa trên các tiêu chí khác tại PEI.

Thư mời doanh nhân

Diện Doanh nhân PEI: Giấy phép làm việc dành cho doanh nhân nước ngoài đủ điều kiện có quyền sở hữu doanh nghiệp hoặc đủ điều kiện kinh nghiệm quản lý mong muốn đầu tư và điều hành một doanh nghiệp ở PEI. Giấy phép làm việc này cũng dựa trên cơ sở tính điểm EOI. Các ứng viên có số điểm thấp nhất được chọn trong lễ bốc thăm ngày 21 tháng 3 có số điểm là 110.

Quý anh/ chị quan cần đánh giá hồ sơ và tư vấn chương trình định cư Canada, tỉnh bang PEI vui lòng liên hệ:

Đăng ký lịch hẹn tư vấn: Ms. Thiện Nguyễn – Tel: (028) 38. 290.430 hoặc email: vietnam@kornova.com