Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tỉnh Bang PEI Phát Hành 130 Thư Mời Nộp PR Trong Đợt Rút ​​Thăm Ngày 18 Tháng 4

Nhận tin tức mới
Tỉnh Bang PEI Phát Hành 130 Thư Mời Nộp PR Trong Đợt Rút ​​Thăm Ngày 18 Tháng 4
23/04/2019

Tỉnh bang Prince Edward Island  (PEI) đã phát hành 130 thư mời nộp hồ sơ PR trong đợt rút ​​thăm ngày 18 tháng 4 năm 2019 vừa qua.

Các ứng viên của chương trình: diện tay nghề Lao động trình độ cao liên bang (Express Entry), Lao động tay nghề (Labour Impact) và các ứng viên chương trình doanh nhân là các hồ sơ ứng viên được nhận thư mời trong đợt rút thăm này.

Hàng tháng, tỉnh bang Prince Edward Island – hay còn gọi là PEI – tổ chức các đợt rút thăm chọn lựa các ứng viên nhập cư đã gửi Biểu thức quan tâm trực tuyến đến chương trình đề cử ứng viên nhập cư của tỉnh( PEI PNP).

Với 130 thư mời ITAs đã được gửi đến các ứng viên trong đợt rút thăm trên, số lượng thư mời được PEI PNP phát hành trong năm nay đã lên tới 570 thư mời.

  • 113 ứng viên chương trình Express Entry và chương trình Lao động tay nghề đã nhận được thư mời trong đợt rút thăm này có thể nộp bộ hồ sơ hoàn chỉnh xin định cư theo chương trình đề cử tỉnh bang PEI – PEI PNP, để nhận thư đề cử của tỉnh bang PEI.
  • 17 ứng viên chương trình doanh nhân được mời thông qua dòng Doanh nhân: chương trình giấy phép làm việc (Work Permit) hiện có thể nộp đơn cho PEI PNP để nhận thư hỗ trợ xin giấy phép làm việc tạm thời.

Thư mời dòng Express Entry và dòng Lao động

Dòng Express Entry của PEI được liên kết với hệ thống Express Entry của liên bang, nơi quản lý nhóm ứng viên của ba loại hình chương trình nhập cư kinh tế chính của Canada – Diện Lao động trình độ cao Liên bang, Diện Doanh nhân trình độ cao Liên bang và Diện những người đã có kinh nghiệm tại Canada.

Các ứng viên dòng Express Entry muốn được xem xét để nhận được đề cử cấp tỉnh từ PEI trước tiên phải hoàn thành hồ sơ “Biểu thức quan tâm trực tuyến” (EOI) riêng biệt với PEI PNP.

Những hồ sơ này được tính điểm EOI trên thang điểm 100 trên các yếu tố:

  • Trình độ học vấn,
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Các ứng viên được xếp hạng cao nhất được mời để nộp đơn xin nhận đề cử cấp tỉnh thông qua các cuộc rút thăm hàng tháng.

Các ứng cử viên Express Entry nào nhận được thêm Thư đề cử cấp tỉnh sẽ được cộng thêm 600 điểm vào điểm xếp hạng hồ sơ Express Entry của họ .

Dòng Lao động của PEI không phù hợp với hệ thống Express Entry và được chia thành ba dòng nhỏ dựa trên điểm EOI – Lao động trình độ cao (ở PEI và bên ngoài Canada), Sinh viên tốt nghiệp quốc tế và Lao động Chuyên môn cao.

Ứng viên của các dòng này phải làm việc tại PEI hoặc có một thư mời làm việc toàn thời gian, đủ điều kiện từ một người sử dụng lao động trong tỉnh.

Thư mời dòng Doanh nhân

Dòng Doanh nhân của PEI: dòng Work Permit dành cho các doanh nhân nước ngoài –  đủ điều kiện về các tiêu chí để tham gia bao gồm: sở hữu doanh nghiệp hoặc kinh nghiệm quản lý cấp cao muốn đầu tư và điều hành một doanh nghiệp trong PEI.

Dòng Work Permit cũng lựa chọn ứng viên trên cơ sở điểm EOI và trong đợt rút thăm ngày 18 tháng 4 ứng viên được xếp hạng thấp nhất được chọn có số điểm 107.

 

Các anh/ chị cần đăng ký tư vấn thực hiện chương trình định cư Canada, xin liên hệ:

Tel: 028-38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com