Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tỉnh Bang PEI Liên Tục Hỗ Trợ Doanh Nhân Đầu Tư Định Cư Thông Qua Các Chương Trình Hỗ Trợ Tại Địa Phương

Nhận tin tức mới
Tỉnh Bang PEI Liên Tục Hỗ Trợ Doanh Nhân Đầu Tư Định Cư Thông Qua Các Chương Trình Hỗ Trợ Tại Địa Phương
22/02/2017

Tháng 5 năm 2015, Văn phòng định cư, an cư và dân số tỉnh bang PEI được tái cấu trúc như là một phần chương trình tái tổ chức tổng thể phòng ban chính phủ.

Là một phần của nhiệm vụ của mình, Văn phòng di trú tỉnh bang (IIDI) tiếp tục mang đến những hỗ trợ an cư cho các doanh nhân nhập cư thông qua Chương trình doanh nhân tỉnh bang. Phần lớn hỗ trợ này được cung cấp tại chỗ thông qua Ban Hội nhập kinh doanh. Đội ngũ nhân viên trong đơn vị này gặp gỡ những người mới đến trong vòng một tháng sau khi họ đến Canada, và sau đó tiếp tục gặp gỡ họ và trả lời các câu hỏi để đảm bảo tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng ký quỹ.

IIDI là một đối tác tài trợ cho Chương trình kết nối PEI tập trung kết nối những doanh nhân mới đến với những lãnh đạo doanh nghiệp và cộng đồng địa phương để xây dựng một mạng lưới và thiết lập hoặc mua một doanh nghiệp.Họ làm điều này thông qua các cuộc họp riêng dành cho từng doanh nhân, các hội thảo kinh doanh, các chương trình tham quan tiếp cận cộng đồng, và các sự kiện kết nối mở rộng mối liên hệ như là một phần trong chương trình hỗ trợ của họ.Tiếp theo đến cuối năm, một viên chức khu vực về chương trình đã được thuê để mở rộng sự hiện diện của chương trình Kết nối PEI tại Hạt Prince. Viên chức này đặt trụ sở tại Summerside.

Phòng tuyển dụng, duy trì dân số, và an cư nay là một phần của Bộ Nhân lực và Đào tạo nâng cao. Thông tin xem thêm về tuyển dụng, an cư và duy trì dân số quý anh chị có thể xem tại đây.

(Cre:  Báo cáo của tỉnh bang PEI)