Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tỉnh Bang New Brunswick Dự Tính Chi Trả Bảo Hiểm Y Tế Cho Du Học Sinh Quốc Tế

Nhận tin tức mới
Tỉnh Bang New Brunswick Dự Tính Chi Trả Bảo Hiểm Y Tế Cho Du Học Sinh Quốc Tế
25/02/2017

Thủ hiến tỉnh bang New Brunswick, ngài Brian Gallant tuyên bố kế hoạch hỗ trợ bảo hiểm y tế cho du học sinh quốc tế hướng đến thu hút nhiều hơn du học sinh.

Tỉnh bang cũng có kế hoạch mở rộng đối tượng gia đình với những mức thu nhập khác nhau được nhận hoàn thuế cho học phí bậc sau trung học. Kế hoạch này sẽ hỗ trợ mở rộng cơ hội học bậc sau trung học đến nhiều học sinh hơn.

(Cre: CBC)