Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tỉnh Bang Manitoba Phát Hành 403 Thư Mời Trong Đợt Rút Thăm Ngày 11 Tháng 04

Nhận tin tức mới
Tỉnh Bang Manitoba Phát Hành 403 Thư Mời Trong Đợt Rút Thăm Ngày 11 Tháng 04
18/04/2019

Trong đợt rút thăm được tổ chức vào ngày 11 tháng 4 năm 2019, tỉnh bang Manitoba đã phát hành tổng cộng 403 thư mời cho các ứng viên chương trình nhập cư trình độ cao từ nước ngoài.

Dòng tuyển chọn nhập cư trình độ cao từ nước ngoài là một phần quan trọng của Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba (MPNP), cho phép tỉnh đề cử một số lượng các ứng cử viên nhập cư kinh tế để trở thành thường trú nhân Canada mỗi năm.

Trong đợt bốc thăm ngày 11 tháng 4, có 352 thư mời đã được phát hành cho 2 nhóm ứng viên:

  1. Các ứng viên đã có hồ sơ trong hệ thống Express Entry của liên bang và;
  2. Nhóm khác.

(Hệ thống Express Entry quản lý nhóm các ứng cử viên cho ba chương trình nhập cư kinh tế chính của Canada –  Diện Lao động trình độ cao Liên bang, Diện Doanh nhân trình độ cao Liên bang và Diện những người đã có kinh nghiệm tại Canada).

Những ứng cử viên Express Entry nhận được thư chỉ định từ tỉnh bang Manitoba sẽ có thêm 600 điểm đối với thang điểm xếp hạng Express Entry. Đây là sự đảm bảo cho việc nhận được thư mời nộp đơn thành thường trú nhân Canada.

Để được xem xét trở thành người được đề cử cấp tỉnh của tỉnh bang Manitoba, các ứng cử viên Express Entry phải nộp hồ sơ “Biểu thức quan tâm trực tuyến (EOI) riêng biệt cho tỉnh bang.

Hồ sơ EOI đủ điều kiện được đánh giá xếp hạng dựa trên điểm số dành cho ứng viên dựa vào các yếu tố:

  • Trình độ học vấn,
  • Kinh nghiệm làm việc và
  • Mối liên hệ của ứng viên với Manitoba.

Các ứng cử viên được xếp hạng cao nhất sau đó sẽ được mời nộp đơn để nhận đề cử cấp tỉnh thông qua các lần rút thăm thường xuyên từ nhóm ứng viên. Các ứng cử viên Express Entry được mời trong kỳ rút thăm ngày 11 tháng 4 được yêu cầu phải có ID xác thực của Express Entry và mã xác thực là người tìm việc hợp lệ cùng ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc gần đây trong danh sách các nghề nghiệp yêu cầu được đưa ra bởi MPNP .

Nhóm khác đáp ứng các tiêu chí sau:

  • Có thân nhân đang cư trú tại Manitoba hoặc đã từng học tập hoặc làm việc tại Manitoba.
  • Ít nhất 6 tháng kinh nghiệm gần đây trong trong danh sách nghề nghiệp yêu cầu được đưa ra bởi Manitoba; và
  • Trình độ ngôn ngữ tối thiểu bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp là CLB / NCLC 5 (trừ trường hợp có kinh nghiệm làm việc chủ yếu liên quan đến nghề nghiệp được quy chuẩn. Và trong trường hợp này thì yêu cầu tối thiểu là CLB / NCLC 7; Hoặc trong những giao dịch thương mại bắt buộc, trong trường hợp này tối thiểu là CLB / NCLC 6).

Điểm số 561 là số điểm thấp nhất của ứng cử viên trong hai nhóm này.

Đợt bốc thăm ngày 11 tháng 4 cũng đã phát hành 51 thư mời còn lại cho các ứng cử viên thông qua một trong những sáng kiến ​​tuyển dụng chiến lược của MPNP – bao gồm các nhiệm vụ tuyển dụng ở nước ngoài được thực hiện bởi MPNP kết hợp với các doanh nghiệp Manitoba. Ứng cử viên được có số điểm thấp nhất được mời thông qua Sáng kiến ​​tuyển dụng chiến lược là 695.

Quý anh/ chị cần được tư vấn chương trình định cư Manitoba, vui lòng liên hệ:

Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com