Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tỉnh Bang PEI Và Saskatchewan (Canada) Mở Các Đợt Rút Thăm Ngày 19/11/2020

Nhận tin tức mới
Tỉnh Bang PEI Và  Saskatchewan (Canada) Mở Các Đợt Rút Thăm Ngày 19/11/2020
24/11/2020

Vừa qua, các tỉnh bang Canada đã tiến hành các đợt rút thăm phát hành thư mời trong tháng của mình.

Tỉnh bang Đảo Hoàng Tử (PEI)

Tỉnh bang Đảo Hoàng Tử (PEI) đã phát hành 254 thư mời (ITAs) cho chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) trong đợt rút thăm ngày 19/11/2020 vừa qua.
Hầu hết các thư mời thuộc về các ứng viên dòng chương Express Entry và diện lao động tay nghề theo yêu cầu (tổng cộng 221 thư mời). Còn lại 33 thư mời dành cho các ứng viên diện kinh doanh đầu tư  với điểm tối thiểu cần đạt được là 92 điểm.
Các chương trình định cư Canada diện đề cử tỉnh bang (PNP) cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada lựa chọn các ứng viên nhập cư đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của họ. Trong một số trường hợp, những chương trình này sử dụng hệ thống Express Entry liên bang của Canada.

Chương trình Express Entry của Đảo Hoàng tử Edward (PEI)

Chương trình Express Entry của Đảo Hoàng tử Edward (PEI) là dòng chương trình liên kết với hệ thống Express Entry của chính phủ Canada vận hành trên cơ chế xem xét các hồ sơ ứng cử viên đã nằm trong hồ xét duyệt của chương trình Express Entry Liên Bang Canada để cấp đề cử cấp tỉnh bang cho ứng viên.

Nếu hồ sơ ứng viên nhận được đề cử tỉnh bang này thì sẽ được cộng thêm 600 điểm vào điểm số của Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) của ứng cử viên, và như vậy đảm bảo cho hiệu quả nhận được Lời mời đăng ký thường trú (ITA) cho nhập cư Canada trong đợt công bố kết quả Express Entry tiếp theo.

Các chương trình định cư Canada mà Kornova đang thực hiện

Để được xem xét theo Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island, các ứng viên Express Entry sẽ cần tạo hồ sơ Bày tỏ nguyện vọng (EOI) với Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP). Hồ sơ EOI được cho điểm dựa trên lưới điểm duy nhất của tỉnh bang. Các ứng viên đạt điểm cao nhất sau đó được mời nộp đơn thông qua các đợt công bố kết quả hàng tháng. Chương trình đề cử tỉnh bang Prince Edward Island (PEI PNP) không cung cấp bảng phân tích về số lượng ứng viên Express Entry và diện tay nghề được mời, cũng như điểm EOI tối thiểu cần thiết cho mỗi hạng mục.

Dòng kinh doanh của PEI PNP dưới diện giấy phép làm việc

Đây là dòng chương trình dành cho các doanh nhân nước ngoài đủ điều kiện sở hữu doanh nghiệp hoặc kinh nghiệm quản lý muốn đầu tư và điều hành một doanh nghiệp trong PEI. Dòng này cũng hoạt động dựa trên hệ thống xếp hạng EOI.

Các cá nhân nộp đơn theo dòng kinh doanh nhận giấy phép làm việc phải có giấy phép làm việc của Canada và thực hiện công việc kinh doanh tại tỉnh bang PEI trong một khoảng thời gian nhất định như đã được chỉ định trong Cam Kết Thực Hiện Với tỉnh bang (Performance Agreement – PA).

Sau khi đã có Cam Kết Thực Hiện Với tỉnh bang ( Performance Agreement – PA), nhà đầu tư phải tiến hành đầu tư tối thiểu 150.000 CAD vào doanh nghiệp tại PEI và cam kết quản lý doanh nghiệp hàng ngày từ bên trong tỉnh bang PEI. 33 ứng viên đã được mời theo diện đầu tư kinh doanh nhận Giấy Phép làm việc vào ngày 19/11/2020 có điểm EOI tối thiểu là 92.

Tỉnh bang Saskatchewan

Saskatchewan cũng đã tiến hành rút thăm vào ngày 19/11/2020 và phát hành 551 lời mời qua hai luồng chương trình của tỉnh là:

  • Dòng Nghề nghiệp theo Yêu cầu có kỹ năng và kinh nghiệm ở một trong 75 mã Phân loại Nghề nghiệp Quốc gia (NOC) đã nhận được 337 lời mời, với số điểm tối thiểu là 80 điểm; và
  • 214 lời mời được gửi đến các ứng viên Express Entry có kỹ năng và kinh nghiệm ở một trong 56 mã NOC, với số điểm tối thiểu là 78 ​​điểm.

(Cre: CICNEWS & Immigration Canada)

Nếu bạn là cử nhân, có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 1 năm trở lên, và điểm IELTS /CLB từ 6.0 trở lên, Kornova sẽ giúp bạn hiện thực kế hoạch định cư tại Canada với chương trình phù hợp.

Đăng ký tham dự tư vấn chuyên sâu và thẩm định năng lực hồ sơ các chương trình định cư Canada

Liên hệ: Tel: (028). 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com | Hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Xem thêm: