Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tỉnh Prince Edward Island Tổ Chức 03 Đợt Rút Thăm Trong Tháng 06/2020

Nhận tin tức mới
Tỉnh Prince Edward Island Tổ Chức 03 Đợt Rút Thăm Trong Tháng 06/2020
08/07/2020

Sau một thời gian tạm ngưng các vòng rút thăm cấp tỉnh vì dịch Covid-19, chỉ tính trong tháng 06/2020 tỉnh bang Prince Edward Island đã tiến hành 3 vòng rút thăm để đảm bảo kế hoạch nhập cư trong năm 2020.

Các vòng rút thăm cấp tỉnh đã đóng góp đáng kể vào số lượng ứng viên nhập cư Canada thành công thông qua hệ thống Express Entry. 

Vòng rút thăm cấp tỉnh PEI nhằm mục đích tuyển chọn các ứng viên thể hiện thiện chí nhập cư sinh sống lâu dài, đồng thời làm việc trong các ngành nghề phù hợp với mục tiêu phát triển và đa dạng hóa kinh tế của tỉnh. Dưới ảnh hưởng từ dịch Covid-19, chương trình đề cử cấp tỉnh đã bị tạm ngưng và mới thực hiện trở lại 3 vòng rút vào các ngày 10/06, 18/06 và 23/06 với các số thư mời lần lượt là 09, 10 và 91. Ứng viên đủ điều kiện được nhận Thư mời nộp đơn (Invitation to Apply) nhằm để xét việc cấp thư đề cử tỉnh bang. Với hai lần rút ngày 10 và 18 chỉ mời các ứng viên thuộc nhóm Express Entry và nhóm Lao động và không công bố điểm số EOI tối thiểu, thì lần rút ngày 23/06 đã phát hành thêm 20 thư mời cho các ứng viên nhóm Kinh doanh (diện Work Permit – giấy phép làm việc) với điểm số từ 117 điểm, trở thành lần rút thăm phát hành nhiều thư mời cho nhóm này nhất kể từ đầu năm đến nay.

Chương trình đề cử cấp tỉnh PEI hoạt động dựa trên cách thức chọn lọc điểm số ứng viên theo Hệ thống Biểu thức quan tâm trực tuyến (EOI) – trong đó đánh giá ứng viên dựa trên các tiêu chí về tuổi tác, học vấn, kinh nghiệm làm việc và khả năng sử dụng ngoại ngữ. Theo thông báo mới nhất từ tỉnh bang, Hệ thống chấm điểm EOI cho nhóm ứng viên kinh doanh PEI sẽ được điều chỉnh trên 3 hệ điểm tuổi tác, ngôn ngữ và yếu tố cộng đồng và chính thức có hiệu lực từ ngày 06/07/2020. Trong lần điều chỉnh này, các gia đình có khả năng tăng thêm 10 điểm tuổi, 10 điểm tiếng Anh đồng thời giảm 25 điểm yếu tố cộng đồng so với hệ điểm cũ như bảng bên dưới. Điều này có ý nghĩa rằng, cơ hội được tỉnh bang phát hành thư mời định cư sẽ tăng thêm khi hệ điểm mời có xu hướng giảm xuống.

Bảng so sánh các tiêu chí chấm điểm EOI chương trình PEI PNP

 

Liên hệ Kornova ngay để thẩm định điểm hồ sơ và khẳng định cơ hội định cư Canada của bản thân cùng gia đình!

Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com Hoặc đăng ký lịch TẠI ĐÂY