Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tin Từ Bộ Quyền Công Dân, Nhập Cư Và Đa Văn Hóa Canada – CIMC

Nhận tin tức mới
14/03/2008

Vào ngày 14/03/2008, Đảng Bảo Thủ đã thông báo về dự định giới thiệu các thay đổi quan trọng trong hệ thống nhập cư Canada. Sau nhiều cuộc tranh cãi sôi nổi, các buổi hội đàm của các quan chức chủ chốt với cuộc bầu cử liên bang và Bộ trưởng nhập cư, những thay đổi này đã chính thức được công bố vào ngày 28/11.

Tiếp nhận người nhập cư vẫn là ưu tiên hàng đầu đối với Canada, tuy nhiên hình thức nhập cư theo dạng kinh tế từ nay trở đi sẽ được chú trọng nhiều hơn. Bộ trưởng Bộ Quốc tịch, Di trú và Đa văn hóa Canada (CIMC) – Ông Jason Kenney gần đây đã công bố các chi tiết của Kế hoạch hành động mới để đẩy nhanh tiến trình xin nhập cư vào Canada, trong đó đặt ra các quy định mới cho việc nhập cư Canada thông qua chương trình nhân viên trinh độ cao Liên Bang (Federal Skilled Workers). Bộ trưởng Kenney cho biết: “Chúng tôi dự kiến các hồ sơ nhập cư theo chương trình nhân viên trình độ cao Liên bang, bao gồm những đương đơn đã được sắp xếp việc làm, sẽ nhận được quyết định trong vòng từ 6 – 12 tháng so với thời gian lên đến 6 năm theo hệ thống cũ”.
Với những quy định mới, các đương đơn nộp đơn cho chương trình nhân viên trình độ cao Liên bang ngoài yêu cầu đạt đuợc số điểm cần thiết trong hệ thống điểm hiện tại, họ sẽ cần phải thỏa mãn một trong những tiêu chuẩn sau đây:
  • Đương đơn phải có ít nhất 1 năm làm việc liên tục, toàn thời gian hoặc có kinh nghiệm làm việc tương đương trong công việc có nhận lương trong 10 năm gần nhất, công việc phải nằm trong 38 ngành nghề đang có nhu cầu tuyển dụng cao tại Canada, hoặc
  • Đương đơn phải có Thư sắp xếp việc làm tại Canada (AEO), hoặc
  • Đương đơn cư trú hợp pháp tại Canada ít nhất 1 năm đối với lao động nước ngoài tạm thời hoặc sinh viên quốc tế.
Các hồ sơ của những đương đơn nộp đơn cho chương trình nhân viên trình độ cao của Liên bang nhưng không đáp ứng được các yêu cầu trên sẽ được hoàn trả cùng với chi phí thụ lý hồ sơ của Chính phủ. Những quy định mới sẽ có hiệu lực đối với các hồ sơ nhận vào trong và sau ngày 27/02/2008. Một điều cần lưu ý là các hồ sơ bị trả về không hoàn toàn bị CIMC từ chối hoặc bác bỏ. Các hồ sơ trên được phép nộp lại vào thời điểm mà số lượng hồ sơ xếp hàng cần xử lý ít hơn hoặc khi danh sách các ngành nghề ưu tiên được bổ sung thêm các ngành nghề mới. Đối với các trường hợp đuơng đơn không muốn chờ đợi thi họ có thể lựa chọn các chương trinh nhập cư khác của Canada như Chương trinh hỗ trợ nhập cư tỉnh bang (PNP) – hồ sơ sẽ được ưu tiên thụ lý nhanh hơn.
Những biện pháp này được đề ra với mục đich nhằm giảm số hồ sơ tồn đọng trong hệ thống và rút ngắn thời gian thụ ly hồ sơ nhập cư.
Bộ trưởng Kenney khẳng định rằng: Các chỉ tiêu đề ra chỉ áp dụng cho các hồ sơ nộp cho chương trinh nhân viên trình độ cao Liên bang đã được nộp vào trong hoặc sau ngày 27/02/2008 và sẽ không gây ảnh hưởng đến chương trinh dành cho mục đich đoàn tụ gia đinh Canada hoặc bảo vệ người tị nạn”. Bên cạnh việc thay đổi các chỉ tiêu sàng lọc hồ sơ, tiến trình nộp hồ sơ cũng được chỉnh sửa để đảm bảo rằng các hồ sơ mới nộp sau này sẽ được thụ ly trong vòng 6 đến 12 tháng. Với các quy định được thống nhất như trên, Bộ trưởng Kenney có thể xúc tiến việc lập bảng báo cáo hằng năm về nhập cư cho Quốc hội. Trọng tâm của bảng báo cáo được lập theo sát với các quy định mới là để tổ chức lại sao cho việc đón nhận dân nhập cư tương ứng với nhu cầu của thị trường lao động. Bảng báo cáo cũng nói rõ  “Những nổ lực đáp ứng các nhu cầu về kinh tế phải đi song song với mục đích xây dựng Canada như một quốc gia và những người nhập cư hội nhập vào đời sống xã hội và văn hóa của đất nước”.
Vào năm 2009, Canada sẽ chào đón khoảng từ 240,000 đến 265,000 thường trú nhân mới. Trong đó khoảng 156,600 người nhập cư sẽ thuộc dạng kinh tế – một tỉ lệ tương đối cao hơn so với chỉ tiêu của năm ngoái. Kế hoạch này cũng nhằm đón nhận một số lượng người nhập cư kỉ lục theo chương trinh định cư tỉnh bang (lên đến 26,000 trường hợp) nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh bang.
Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com