Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Bản Đồ Tương Tác Trực Tuyến Hỗ Trợ Tìm Địa Điểm Tham Dự Lễ Tuyên Thệ Quốc Tịch Canada

Nhận tin tức mới
26/06/2013
Bộ trưởng Jason Kenny của Bộ Quốc tịch, Nhập cư và Đa văn hóa vừa công bố vào ngày 25 tháng 6 năm 2013 về bản đồ tương tác trực tuyến mới sẽ giúp người Canada và thường trú nhân dễ dàng tìm địa điểm lễ công dân và tuyên thệ được tổ chức vào Ngày Quốc Khánh Canada trong khu vực của họ.

“Tại hơn 33 địa điểm tổ chức lễ nhập quốc tịch trong Ngày Canada, chúng ta sẽ chào đón những công dân mới và phản ánh quyền tự do, quyền và trách nhiệm mà chúng ta chia sẻ” – Bộ trưởng Jason Kenny Bộ Quốc tịch, Nhập cư và Đa văn hóa cho biết – “Đây cũng là thời điểm lý tưởng cho tất cả người dân Canada tái khẳng định quyền công dân của họ như là một khẳng định quốc gia này có ý nghĩa biết bao trong lòng chúng ta”.

Trong buổi lễ tuyên thệ công dân, thường trú nhân tuyên thệ nhận quyền công dân, tiếp nhận giấy chứng nhận quyền công dân của mình và được chào đón vào gia đình Canada. Một thẩm phán quyền công dần chủ trì buổi lễ và thực hiện nghi lễ tuyên thệ của công dân. Tất cả người dân Canada có thể tham gia bằng cách lặp lại lời tuyên thệ công dân và tái khẳng định cam kết của họ với Canada.

Bản đồ là một phần của bộ công cụ trực tuyến có sẵn trên trang web của Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC). Tất cả những công cụ mới là một phần của những nỗ lực của chính phủ để tạo ra một quá trình trở thành công dân thân thiện và hiệu quả đáp ứng nhiều hơn và có lợi cho người nộp đơn công dân cũng như người Canada.

Canada cũng có thể gửi những suy nghĩ của họ, hình ảnh và video đến trang Facebook của CIC và đưa lên Twitter để chia sẻ với thế giới dự định kỷ niệm quyền công dân của họ nhân Ngày Canada trên toàn quốc hoặc trên toàn thế giới.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập bản đồ trực tuyến tại đây.

(Cre: CIC news)
Tìm địa điểm lễ tuyên thệ quốc tịch gần nhà bạn trên bản đồ tương tác