Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tiết Kiệm Giáo Dục Canada (Canada Education Savings Grant – CESG)

Nhận tin tức mới
Tiết Kiệm Giáo Dục Canada (Canada Education Savings Grant – CESG)
17/06/2017
Chính phủ muốn người dân Canada lên kế hoạch trước cho chi phí của việc gửi con cái của họ đến đại học, vì vậy chính phủ cung cấp các khoản trợ cấp và ưu đãi để hỗ trợ.

 

Các chương trình trợ cấp giáo dục của chính phủ được thiết kế để giúp bạn tiết kiệm!
Khi bạn tiết kiệm giáo dục cho con theo chương trình RESP, tiết kiệm Giáo dục Canada (CESG) và các chương trình ưu đãi của liên bang và của tỉnh bang khác giúp bạn tiết kiệm nhiều hơn bằng cách cho thêm vào số tiền bạn đã tiết kiệm theo 1 tỷ lệ làm cho khoản tiết kiệm của bạn tăng nhanh hơn!

 

Giới thiệu về Tiết Kiệm Giáo dục Canada (CESG)
Mọi người đều có đủ điều kiện cho chương trình Tiết Kiệm Giáo dục Canada cơ bản(CESG).
Chương trình cơ bản cấp thêm vào 20% của 2.500 CAD đầu tiên bạn đóng góp vào quỹ RESP của con bạn mỗi năm, lên đến tối đa là 7.200 CAD cho mỗi trẻ suốt đời.

 

Thêm thông tin xin vui lòng xem tại đây

(Cre: CST)