Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tiền Phúc lợi Trẻ Em Canada (Canada Child Benefit)

Nhận tin tức mới
Tiền Phúc lợi Trẻ Em Canada (Canada Child Benefit)
30/03/2016

Trong bản ngân sách đầu tiên của chính quyền đảng Tự Do vừa được công bố, có những thay đổi về những tài trợ cho trẻ em ở Canada.

Chính quyền liên bang đã hủy bỏ những chương trình tài trợ cho trẻ em cũ như Universal Child Care Benefit, income splitting,v.v., và thay thế bằng một loại phúc lợi mới có tên là the Canada Child Benefit.

Chương trình phúc lợi mới này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay.

Theo chương trình phúc lợi trẻ em, số tiền tài trợ gia tăng cho những gia đình nghèo, và số tiền tài trợ cắt dần khi số lương của bậc cha mẹ tăng cao.

Một gia đình mà số lương của gia đình hàng năm dưới 30 ngàn dollars Canada sẽ được hưởng tiền tài trợ tối đa cho trẻ em.

Cũng theo bản ngân sách, thì tiền phúc lợi tối đa cho một trẻ em dưới 6 tuổi là 6,400 CAD/ năm. Tiền tài trợ cho những em  từ 6 tuổi cho đến 17 tuổi là 5,400 CAD/ năm. Số tiền tài trợ sẽ giảm dần theo sự gia tăng của số lương của bố mẹ.

Số tiền tài trợ cho trẻ em này lên đến 4.5 tỷ dollars một năm.

Theo ông tổng trưởng tài chánh Bill Morneau thì số tiền 4.5 tỷ dollars Canada sẽ vào tay những bậc cha mẹ, và chính quyền liên bang hy vọng là những bậc cha mẹ này sẽ bỏ số tiền này mua sắm quần áo, thực phẩm, vật dụng cho con cái, và nhờ thế sẽ giúp cho sự phồn thịnh lại của nền kinh tế.

(Cre:Thời Báo)