Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thực Trạng Chương Trình Định Cư Tỉnh Bang Manitoba

Nhận tin tức mới
13/01/2010

Đã có hơn 13,500 người chọn Manitoba để định cư trong năm 2009 thông qua Chiến lược thu hút định cư của tỉnh bang.

Sự thành công của chương trình định cư tỉnh bang Manitoba đã thu hút số người dân Manitoba mới ở mức cao nhất kể từ khi bắt đầu việc lập sổ đăng ký định cư, Tỉnh trưởng Greg Selinger công bố hôm nay. “Chiến lược thu hút định cư của tỉnh bang Manitoba đã rất thành công không chỉ vì ngày càng có nhiều người đến định cư tại Manitoba, mà vì sự hỗ trợ định cư và đạo tạo ngôn ngữ cho người nhập cư của tỉnh bang đã tạo điều kiện, cơ hội giúp họ đi đến thành công.” Selinger nói: “Bằng chứng chứng minh chắc chắn rằng người nhập cư của tỉnh bang Manitoba thấy rõ tỉnh bang có tỉ lệ có việc làm cao nhất và tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất tại Canada.”

Manitoba đã chào đón 13,520 người nhập cư năm 2009, tăng hơn 20% so với năm 2008, đã có 11,218 người định cư tại tỉnh bang Manitoba, vượt trội so với kỷ lục cũ năm 1957 là 11,614 người. Trước năm 1946, sổ đăng ký định cư của Canada chưa được phân chia theo từng tỉnh bang. Theo những số liệu sơ bộ cũng thể hiện rõ Winnipeg nhận gần 10,000 người nhập cư trong năm 2009, nhiều hơn Edmonton, Ottawa và Hamilton, và nhiều hơn Quebec City, Regina, Saskatoon, Victoria, Fredericton và Red Deer cộng lại. Cộng đồng địa phương của tỉnh bang Manitoba cũng chào đón nhiều người nhập cư hơn trong năm 2009.

So sánh với năm 2008, định cư tỉnh bang Manitoba tăng 27%, với hơn 75% người nhập cư định cư lâu dài tại tỉnh bang thông qua Chương Trình Định Cư Tỉnh Bang. Trong năm 2009, phần lớn người nhập cư đến từ Phillippines, Đức, Trung Quốc, Ấn Độ và Israel. Số liệu sơ bộ cũng cho thấy Manitoba đã nhận 3,214 người nhập cư trong vòng 3 tháng đầu năm 2010, tăng hơn 11.9% so với cùng kỳ năm trước.

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com