Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thống Kê Giữa Năm Chương Trình Xét Duyệt Nhanh Trình Độ Cao Liên Bang

Nhận tin tức mới
Thống Kê Giữa Năm Chương Trình Xét Duyệt Nhanh Trình Độ Cao Liên Bang
06/07/2015
Tính đến 06 tháng 7 năm 2015, 112.701 ứng viên nước ngoài nộp hồ sơ vào chương trình định cư xét duyệt nhanh trình độ cao liên bang Canada; 12.017 thư mời nộp đơn thường trú nhân đã được phát hành.

Kể từ tháng Giêng năm nay hệ thống nhập cư liên bang của Canada đã được sắp xếp theo một chương trình duy nhất  qua  hệ thống xét duyệt nhanh.

Hệ thống này có chức năng như một ngân hàng hồ sơ mà các ứng cử viên tiềm năng được xếp hạng theo điểm về trình độ cá nhân và chuyên môn.

Chính phủ Canada, các tỉnh bang cũng như đơn vị sử dụng lao động, có thể lựa chọn các ứng cử viên có nhiều khả năng thành công.
Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) đã phát hành một báo cáo giữa năm, chỉ ra tình trạng hồ sơ theo đề án mới.

Tính đến 06 tháng 7 năm 2015, có tổng cộng 112.701 ứng viên người nước ngoài nộp hồ sơ vào cơ sở dữ liệu chương trình xét duyệt nhanh. 12.017 thư mời nộp đơn đã phát hành, trong tổng số thư mời này, đã có 7528 hồ sơ đã được nộp thực tế.

Đến nay, 655 người nộp đơn đã được chấp thuận quyền thường trú nhân Canada, theo báo cáo Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC).
Số 655 ứng viên đã được phê duyệt theo hệ thống mới trông giống như một số ít ỏi so với tổng số 112.701 hồ sơ nhận được.
Phần lớn các hồ sơ của những người đã được mời vẫn đang được thụ lý. Trong thực tế, 5835 hồ sơ hiện đang được thụ lý, theo CIC. Ngoài ra, một con số hồ sơ gây sốc khá cao được coi là không đủ điều kiện.

Tổng cộng có 48.723 hồ sơ không đủ điều kiện cho một trong những chương trình nhập cư vào Canada. Ứng viên phải có đủ điều kiện theo một trong các chương trình của liên bang:
  • Chương trình trình độ cao liên bang – The Federal Skilled Worker Program (FSWP),
  • Chương trình Tay nghề liên bang- Federal Skilled Trades Program (FSTP) hoặc
  • Chương trình kinh nghiệm Canada- Canadian Experience Class (CEC) – hoặc tuân theo các yêu cầu của một trong 12 chương trình đề cử tỉnh bang hiện nay (PNP).
Hơn nữa, 4302 hồ sơ hiện đang chờ để được nộp trong danh sách, và 6,441 người nộp đơn rút hồ sơ trong vòng sáu tháng qua.

Dựa trên
những số liệu, con số thực tế của các hồ sơ hợp lệ là 53.235. Dựa trên 12.017 thư mời nộp đơn được phát hành, chúng ta có thể kết luận rằng 22,6 % hồ sơ của các ứng cử viên đủ điều kiện nhận được một lời mời để nộp đơn.

Trừ đi những hồ sơ đã được mời nộp đơn, số lượng các ứng viên đang chờ trong cơ sở dữ liệu hiện nay là 41.218Với chỉ khoảng một phần năm của ứng viên đủ điều kiện được mời, rõ ràng rằng sự cạnh tranh cao.

Khi hệ thống hướng đến việc cạnh tranh giữa các ứng viên với nhau, ứng viên cao điểm hơn sẽ thành công. Các thí sinh được xếp theo hệ thống điểm xếp hạng toàn diện (CRS) tại thời điểm tuyển chọn. Các thí sinh có điểm số cao hơn có khả năng được mời cao hơn.
Tổng số điểm CRS là 1200. Ứng viên có thể nhận được thêm 600 điểm cho một lời mời làm việc hoặc một đề cử tỉnh bang / lãnh thổ, và 500 điểm yếu tố hồ sơ cá nhân. Nói cách khác; một lời mời làm việc là cách để cạnh tranh cao.

“Hầu như tất cả các ứng viên được mời trong bốn vòng đầu tiên đã có lời mời công việc hỗ trợ bởi đánh giá cục lao động” theo CIC. Trong tháng ba, các ứng cử viên không có đề nghị việc làm hoặc đề cử tỉnh bang (điểm CRS dưới 600) bắt đầu được mời một cách thường xuyên.”
(Cre: Emirate24/7)