Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thông Báo Về Hồ Sơ Yêu Cầu Lịch Khảo Sát Và Phỏng Vấn Diện Doanh Nhân Manitoba (MBPNP)

Nhận tin tức mới
Thông Báo Về Hồ Sơ Yêu Cầu Lịch Khảo Sát Và Phỏng Vấn Diện Doanh Nhân Manitoba (MBPNP)
21/11/2012

Tỉnh bang Manitoba có thông báo hướng dẫn cho các đương đơn thực hiện hồ sơ đầu tư định cư tỉnh bang Manitoba về vấn đề khảo sát và phỏng vấn (Cập nhật ngày 30 tháng 9 năm 2012).

Cụ thể như sau:

Nếu bạn đã gửi một yêu cầu tham dự chuyến khảo sát và phỏng vấn theo chương trình doanh nhân Manitoba (MBPNP), vui lòng tham khảo biểu đồ sau đây để dự đoán thời gian nhận được thư mời phỏng vấn và khảo sát từ tỉnh bang.

Do khối lượng hồ sơ chúng tôi đã nhận được, chúng tôi không thể trả lời các câu hỏi về tình trạng hồ sơ cho từng cá nhân. Vui lòng hãy tiếp tục kiểm tra trang này để ước tính thời gian sẽ nhận được phản hồi, trang này sẽ được cập nhật định kỳ.

Tuần thuyết trình và phỏng vấn yêu cầu

Thời gian ước tính

Tiếng Hoa

  • Hồ sơ nhận được trước 31/12/2010 – dự tính nhận được kết quả vào 31/10/2013
  • Hồ sơ nhận được từ 1/1 đến 31/12/2011– dự tính nhận được kết quả vào khoảng 1/11/2013 – 31/08/2014
  • Hồ sơ nhận được từ 1/1 đến 31/08/2012– dự tính nhận được kết quả vào khoảng 1/09/2014- 30/06/2015

Tiếng Hàn

  • Dự tính nhận kết quả trong vòng 4 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ

Tiếng Anh/ tiếng khác

  • Hồ sơ nhận được trước 31/12/2011– dự tính nhận được kết quả vào khoảng 31/03/2013
  • Hồ sơ nhận được từ 1/1 đến 31/08/2012– dự tính nhận được kết quả vào khoảng 1/4/2013 – 31/07/2014

Xin lưu ý rằng chúng tôi không phát hành thư xác nhận hoặc số hồ sơ liên quan đến hồ sơ yêu cầu chuyến khảo sát và phỏng vấn. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích bạn yêu cầu dịch vụ chuyển phát nhanh xác nhận ngày giao phát hồ sơ mà bạn gửi đến văn phòng của chúng tôi và lưu thông tin này lại.

Xin vui lòng chỉ liên hệ với chúng tôi khi bạn đã chờ đợi lâu hơn đáng kể hơn so với những gì được chỉ định trong biểu đồ.

Lưu ý: Bạn được tự do rút yêu cầu khảo sát và phỏng vấn của bạn tại bất cứ giai đoạn nào trong quá trình thụ lý hồ sơ. Nếu bạn muốn rút hồ sơ, vui lòng gửi thông báo đến văn phòng của chúng tôi bằng cách email thôi, bao gồm cả tên đầy đủ và ngày tháng năm sinh của bạn.

Email: pnp-b@gov.mb.ca

(Cre: gov.mb.ca)