Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thông Báo Từ Trung Tâm Tiếp Nhận Thị Thực Canada Tại Việt Nam (Văn Phòng IOM)

Nhận tin tức mới
Thông Báo Từ Trung Tâm Tiếp Nhận Thị Thực Canada Tại Việt Nam (Văn Phòng IOM)
30/09/2013

Từ ngày 18 tháng 9 năm 2013, Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada (CVAC) tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ được điều hành bởi IOM với sự cộng tác của VFS Global. Quan hệ đối tác này là một phần của Thỏa thuận với Chính phủ Canada và nhằm cung cập dịch vụ tăng cường cho các đương đơn tại Việt Nam.

Cũng từ ngày 18 tháng 9 2013 số điện thoại và số fax của Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada tại Hà Nội sẽ thay đổi như sau: số điện thoại: +84 4 3795 7103 và Fax: +84 4 3795 5883.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi/thắc mắc gì xin vui lòng hỏi nhân viên trung tâm (CVAC).

Hồ sơ xin thị thực Canada của quí vị sẽ không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi sắp tới và CVAC sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ có chất lượng cao tới quí vị.

Thông Báo Gửi Trả Kết Quả Xét Duyệt Thị Thực

Xin lưu ý: Tất cả các hồ sơ nộp trong thời gian từ 18 tháng 8 đến 18 tháng 9 năm 2013 phải sử dụng dịch vụ bưu điện trả trước để gửi trả quyết định cấp thị thực. Trong thời gian này chúng tôi nâng cấp dịch vụ và hệ thống xử lý, do đó các hồ sơ mới nộp trong thời gian này sẽ không được trả lại trực tiếp thông qua CVAC.

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý vị.

Địa chỉ Trung Tâm Tiếp Nhận Thị Thực Canada Tại Việt Nam (Văn Phòng IOM)

  • CVAC HCMC: Ground Floor, 162 Pasteur, PDD Building, District 1, HCMC, Ho Chi Minh City, Vietnam.
  • CVAC Hanoi: Floor 12A, CMC Building, Duy Tan St., Dich Vong Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam.

Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực Canada (CVAC) hiện cũng đang trong quá trình chuẩn bị cơ sở vật chất để tiến hành áp dụng qui trình kiểm tra sinh trắc học – áp dụng lấy dấu vân tay & mẫu vân võng mạc mắt của người nộp đơn xin thị thực và sẽ có thông báo sớm thủ tục

Xem thêm thông báo từ IOM tại đây.