Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Những Thay Đổi Có Ảnh Hưởng Đến Các Bộ Đơn Định Cư Canada Diện Kinh Tế

Nhận tin tức mới
Những Thay Đổi Có Ảnh Hưởng Đến Các Bộ Đơn Định Cư Canada Diện Kinh Tế
16/03/2013
Do nhu cầu cao từ các khách hàng, trang web mã ngành nghề NOC năm 2006 của Canada sẽ được phục hồi trong vòng vài tuần tới. Vào thời điểm đó, cả hai phiên bản năm 2006 và 2011 sẽ có sẵn.

 

Các ứng viên của chương trình Nhân Viên Tay Nghề liên bang, Canadian Experience Class, Chương trình đề cử tỉnh bang và Chương trình Nhân Viên Tay Nghề Quebec-phải xác định nghề nghiệp dự định của họ tương đương với ngành nghề Canada theo bảng phân loại Nghề nghiệp quốc gia, còn được gọi là NOC.

 

Ngày 31 tháng 1 năm 2012, ấn bản năm 2006 của NOC đã được cập nhật với phiên bản 2011. Các ứng viên có thể truy cập bảng NOC năm 2006 thông qua trang công cụ Working in Canada (WIC)  hoặc bằng cách tải về NOC phiên bản năm 2006 (xem link bên dưới). Lưu ý rằng HRSDC cũng sẽ sớm khôi phục lại các NOC năm 2006 trên trang web của họ.

 

Những người nộp đơn định cư  vào hoặc sau ngày 31 Tháng 1, 2012, sẽ có lợi ích của việc có thể xem xét phân loại nghề nghiệp của họ  theo  NOC 2006 hoặc NOC 2011, cho đến khi CIC xác định rằng cơ quan sẽ chuyển sang sử dụng NOC 2011 mà thôi.
Đối với các đơn định cư nhận được trước ngày 31 Tháng 1 2012: CIC sẽ đánh giá nghề nghiệp của người nộp đơn bằng cách sử dụng NOC 2006 thôi.

 

Đối với các đơn định cư nhận được vào hoặc sau ngày 31 tháng 1 năm 2012: CIC sẽ đánh giá nghề nghiệp của người nộp đơn theo một trong hai bảng NOC năm 2006 hoặc 2011, tùy theo điều kiện nào của hai bảng NOC mang đến thuận lợi nhất cho người nộp đơn.

 

Để có thể truy cập phiên bản NOC năm 2006, xin vui lòng truy cập tại đây.

(Cre: CAPIC)