Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thời Gian Thụ Lý Hồ Sơ Diện Đề Cử Tỉnh Bang Năm 2012 Kéo Dài Tại Các Cao Ủy Canada

Nhận tin tức mới
Thời Gian Thụ Lý Hồ Sơ Diện Đề Cử Tỉnh Bang Năm 2012 Kéo Dài Tại Các Cao Ủy Canada
29/11/2012
Theo thống kê từ Cục Di Trú Canada, thời gian thụ lý hồ sơ định cư diện đề cử tỉnh bang năm 2012 lâu hơn các năm trước tại các văn phòng Cao Ủy Canada tại các nước.

Các bảng thống kê dưới đây cho thấy thời gian thụ lý hồ sơ diện đề cử tỉnh bang tại các văn phòng visa Canada tại các khu vực. Thời gian này dựa trên thống kê thời gian trung bình cần để thụ lý 80% của tất cả các hồ sơ trong giữa 01 Tháng 10 năm 2011 ngày 30 Tháng Chín 2012. Thời gian thụ lý có thể thay đổi.

Thời gian thụ lý trung bình thống kê chỉ áp dụng cho phần thời gian thụ lý tại cấp liên bang (tại các văn phòng cấp thị thực tại các Cao Ủy Canada tại các khu vực) một khi chúng tôi đã nhận được các bộ hồ sơ hoàn chỉnh. Thời gian thống kê này không bao gồm thời gian cần để các tỉnh hoặc vùng lãnh thổ thụ lý và cấp giấy chứng nhận đề cử.
Trích thống kê thời gian thụ lý hồ sơ tại văn phòng cấp thị thực tại các cao ủy khu vực châu Á Thái Bình Dương.
Tại văn phòng Cao Ủy Canada tại Singapore, đơn vị chịu trách nhiệm thụ lý hồ sơ từ Việt Nam, thời gian thụ lý tăng lên 20 tháng.