Liên hệ

Thị trưởng thành phố Charlottetown- PEI mở cửa tòa thị chính chào đón người nhập cư mới

Nhận tin tức mới
Thị trưởng thành  phố Charlottetown- PEI mở cửa tòa thị chính chào đón người nhập cư mới
16/09/2017

Tổ chức bởi Charlottetown – Great Things Happen Here
Ngày 27 tháng 9 vào lúc 17:00–19:00 UTC-03
Địa điểm tại tòa thị chính thành  phố Charlottetown
199 Queen Street, Charlottetown, Prince Edward Island C1A 7K2
Thị trưởng Clifford Lee  mở cửa tòa thị chính cho chương trình  lễ đón tiếp  tất cả những người mới đến đã chọn Charlottetown làm quê nhà của mình.
Thành phố Charlottetown vui mừng tổ chức sự kiện này trong năm thứ hai để mở rộng chào đón đặc biệt đến những người mới đến sống và làm việc tại Charlottetown. Chương trình lễ tân này của Thị Trưởng sẽ tạo cơ hội để thăm người mới đến tham quan tòa thị chính  và gặp gỡ Thị Trưởng và các thành viên Hội Đồng thành phố trong một bầu không khí thoải mái, thân mật.
Lễ đón tiếp sẽ được tổ chức vào Thứ Tư, 27 Tháng Chín từ 5 đến 7 giờ chiều. tại Tòa thị chính, 199 Queen Street.
Trong lễ tân, người tham dự sẽ có cơ hội tham quan Tòa thị chính. Thông báo cũng sẽ được đăng tải trên các chương trình Định hướng dành cho người mới đến, theo kế hoạch sẽ bắt đầu trong những tháng tới.
Chương trình chào đón người mới đến của Thị Trưởng mở cửa rộng rãi cho tất cả những người mới đến sống và làm việc trong Charlottetown. Để biết thêm thông tin, liên hệ: 902-566-5548.