Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thêm Hai Tổ Chức Được Chỉ Định Giám Định Bằng Cấp Định Cư Canada

Nhận tin tức mới
Thêm Hai Tổ Chức Được Chỉ Định Giám Định Bằng Cấp Định Cư Canada
01/08/2015
Sở di trú Canada thông báo có thêm 2 tổ chức được chỉ định để giám định bằng cấp cho hồ sơ định cư Canada.
Có hiệu lực từ 6 tháng 8, 2015, thêm 2 tổ chức được chỉ định giám định bằng cấp nước ngoài cho chương trình định cư Trình độ cao liên bang:
  • The International Credential Evaluation Service (ICES)
  • Và the International Qualifications Assessment Service (IQAS)
Vào tháng 1 năm  2015, Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) đưa vào áp dụng hệ thống điện tử mới được gọi là Hệ thống Xét duyệt nhanh để quản lý các hồ sơ trú theo một số chương trình nhập cư kinh tế.
Hệ thống xét duyệt nhanh bước đầu tiên để nộp đơn theo điều kiện nhập cư Canada theo các chương trình này. Ứng cử viên tiềm năng có thể hoàn thành một hồ sơ nhập cư nhanh bất cứ lúc nào. Lưu ý rằng không có thời hạn để hoàn thành một hồ sơ cá nhân và không có hạn mức trên số ứng cử viên sẽ được nhận vào cơ sở dữ liệu.
Bất cứ ai được chấp nhận vào cơ sở dữ liệu hệ thống xét duyệt  nhanh có thể nhận được một lời mời để nộp đơn thường trú. Việc tuyển chọn để mời các ứng viên nộp đơn di trú sẽ diễn ra thường xuyên trong năm. Chúng tôi sẽ chỉ chọn các ứng cử viên hàng đầu theo xếp hạng mà không theo thứ tự thời gian mà hồ sơ được nhận vào cơ sở dữ liệu.
Nếu bạn được mời nộp đơn di trú, bạn sẽ có 60 ngày để nộp một hồ sơ di trú hoàn chỉnh trực tuyến.
Tính đến 23.10.2015, chương trình đã phát hành 25,044 thư mời với điểm số  mức 489 điểm trong đợt thư mời lần 19 ngày 23/10/2015. Chương trình mang lại cơ hội lớn cho người nhập cư trình độ cao.
(Cre: cic news)