Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thẻ Thường Trú Nhân Canada

Nhận tin tức mới
13/01/2012

Thẻ Thường Trú (Thẻ PR) là bằng chứng chính thức của tình trạng nhập cư cho cư dân thường trú của Canada.

Thẻ Thường Trú Nhân bằng nhựa kích cỡ ví là yêu cầu bắt buộc cho tất cả các cư dân thường trú của Canada khi vào Canada bằng các phương tiện giao thông thương mại (máy bay, thuyền, xe lửa hoặc xe buýt). Đã có một số thay đổi giao diện của Thẻ Thường Trú Nhân, cũng như một số tính năng bảo mật của thẻ. Các thẻ mới bắt đầu lưu hành ngày 24 tháng 8 2009. Nếu bạn là một thường trú nhân hiện tại, bạn sẽ chỉ nhận được một thẻ theo mẫu mới khi thẻ hiện tại của bạn hết hạn. Nếu bạn là một thường trú nhân mới, bạn sẽ tự động nhận được thẻ theo mẫu mới như là một phần của quá trình nhập cư.

Bạn có thể nộp đơn yêu cầu cấp thẻ thường trú nếu:
  • Bạn nhận được tình trạng thường trú nhân trước ngày 28 tháng 6 năm 2002;
  • Bạn trở thành thường trú nhân sau ngày 28 tháng 6 2002 nhưng không nhận được một thẻ thường trú tại thời điểm đó; hoặc
  • Bạn cần phải thay thế một thẻ hết hạn, bị mất hoặc bị đánh cắp.

Thẻ thường trú nhân mới là một phần chính sách của Chính phủ Canada đối với an ninh biên giới và duy trì tính chân thật của quá trình nhập cư. Canada đã thiết kế lại thẻ với các tính năng an ninh và công nghệ cao. Tính năng bảo mật tiên tiến của thẻ thừơng trú khiến thẻ cực kỳ khó làm giả và sửa đổi. Về mặt tiện dụng, thẻ hỗ trợ việc xác minh hiệu quả hơn và chính xác về tình trạng của du khách. Thẻ được thiết kế lại với các tính năng bảo mật phù hợp với yêu cầu của Tổ chức Quốc Tế về hàng không dân dụng. Tính năng bảo mật của thẻ PR bao gồm một bức ảnh chính khắc laser, và chữ ký, cũng như một ảnh thứ hai trong một cửa sổ trong suốt. Một mã số duy nhất được sử dụng cho từng thẻ để theo dõi các thẻ nếu nó bị mất hoặc bị đánh cắp. Tính năng mã vạch có chứa ảnh và dữ liệu cá nhân của chủ thẻ. Những thông tin này cũng được mã hóa và chỉ có thể được đọc bằng cách sử dụng hệ thống và phần mềm được truy cập bởi các quan chức Canada. Cư dân thường trú hiện tại có thể yêu cầu thẻ mẫu mới khi thẻ hiện tại của họ hết hạn. Trong khi đó, thẻ hiện có của họ vẫn còn hợp lệ. Cư dân thường trú có trách nhiệm kiểm tra ngày hết hạn trên thẻ PR của họ để đảm bảo rằng nó vẫn sẽ được hợp lệ khi họ trở về Canada.

(Theo cic.gc.ca)