Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thay Đổi Trong Chương Trình Đầu Tư Định Cư Quebec Có Hiệu Lực Từ Ngày 1 Tháng 8 Năm 2013

Nhận tin tức mới
Thay Đổi Trong Chương Trình Đầu Tư Định Cư Quebec Có Hiệu Lực Từ Ngày 1 Tháng 8 Năm 2013
09/07/2013
Một số thay đổi sẽ được áp dụng cho các quy tắc và thủ tục định cư sẽ có hiệu lực từ 1 tháng 8 năm 2013 đến ngày 31 tháng 3 năm 2014.

Quy định mới đã được thông qua về thủ tục tiếp nhận và thụ lý các hồ sơ định cư cho cho một giấy chứng nhận bảo trợ cho hồ sơ định cư diện lao động thường xuyên, các nhà đầu tư, doanh nhân và lao động tự làm chủ. Hệ thống điểm số cho các ứng cử viên phần kiến thức ngôn ngữ cũng đã thay đổi.
Chi tiết những qui định mới dành cho chương trình đầu tư định cư Quebec như sau:
 • Số lượng hồ sơ tối đa
  • Bộ trưởng sẽ chấp nhận tối đa 1.750 hồ sơ đề cử tỉnh bang cho diện đầu tư, với tối đa là 1200 hồ sơ cho mỗi quốc gia, số hồ sơ vượt mức nhận được sẽ được hoàn trả cho các ứng cử viên.
  • Số lượng hồ sơ tối đa của hồ sơ không áp dụng cho trường hợp của đương đơn nếu có trình độ tiếng Pháp bậc cao trung được chứng minh bởi một kết quả thi tiếng Pháp theo quy định.
 • Biểu phí mới: Có hiệu lực từ 1 tháng 8 năm 2013, đương đơn sẽ phải trả một khoản phí là 10,000 CAD để thụ lý hồ sơ. Mức phí này bao gồm toàn bộ hồ sơ của đương đơn cùng các thành viên gia đình sẽ không phải trả thêm phí.
 • Thứ tự ưu tiên thụ lý hồ sơ: Hồ sơ của đương đơn có thể được nộp bất cứ lúc nào nếu bạn có trình độ tiếng Pháp bậc cao trung được chứng minh bởi một kết quả thi tiếng Pháp theo quy định.
 • Yêu cầu nộp hồ sơ: Bạn phải nộp đơn theo các yêu cầu sau:
  • Hồ sơ của bạn phải được nhận từ ngày 01 Tháng 8  đến 16 tháng 8 năm 2013, qua đường bưu điện bình thường.
  • Thứ tự ưu tiên thụ lý hồ sơ sẽ được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên.
  • Đương đơn chỉ có thể gửi một bộ hồ sơ.
(Cre: Quebec Immigration)