Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thay Đổi Trong Chương Trình Đầu Tư Định Cư Quebec Có Hiệu Lực Từ 1 Tháng 8 Năm 2013

Nhận tin tức mới
Thay Đổi Trong Chương Trình Đầu Tư Định Cư Quebec Có Hiệu Lực Từ 1 Tháng 8 Năm 2013
15/10/2013

Tỉnh bang Quebec thông báo về một số thay đổi về quy tắc và thủ tục trong chương trình đầu tư định cư Quebec sẽ được từ ngày 1 tháng 8 năm 2013.

Quy định mới này đã được thông qua về thủ tục tiếp nhận và thụ lý các hồ sơ định cư cho cho một giấy chứng nhận bảo trợ cho các diện hồ sơ định cư:

  • Diện lao động thường xuyên,
  • Các nhà đầu tư, doanh nhân và
  • Lao động tự làm chủ.

Những quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2013 đến ngày 31 tháng 3 năm 2014. Hệ thống điểm số cho các ứng cử viên phần kiến thức ngôn ngữ cũng đã thay đổi.

Chi tiết những qui định mới dành cho chương trình đầu tư định cư Quebec như sau:

  • Bộ trưởng sẽ chấp nhận tối đa 1,750 hồ sơ đề cử tỉnh bang cho diện đầu tư, với tối đa là 1,200 hồ sơ cho mỗi quốc gia, số hồ sơ vượt mức nhận được sẽ được hoàn trả cho các ứng cử viên.
  • Số lượng hồ sơ tối đa của hồ sơ không áp dụng cho trường hợp của bạn nếu:
  • bạn có trình độ tiếng Pháp bậc cao trung được chứng minh bởi một kết quả thi tiếng Pháp theo qui định.
  • Có hiệu lực từ 1 tháng 8 năm 2013, bạn phải trả một khoản phí là 10,000 CAD để thụ lý hồ sơ (Mức phí này bao gồm toàn bộ hồ sơ của bạn, các thành viên gia đình sẽ không phải trả thêm phí).

Thứ tự ưu tiên thụ lý hồ sơ

Hồ sơ của bạn có thể được nộp bất cứ lúc nào nếu bạn có trình độ tiếng Pháp bậc cao trung được chứng minh bởi một kết quả thi tiếng Pháp theo qui định.

Yêu cầu nộp hồ sơ

Bạn phải nộp đơn theo các yêu cầu sau:

  • Hồ sơ của bạn phải được nhận từ ngày 01 Tháng 8  đến 16 tháng 8 năm 2013, qua đường bưu điện bình thường.
  • Thứ tự ưu tiên thụ lý hồ sơ sẽ được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên.
  • Đương đơn chỉ có thể gửi một bộ hồ sơ.

(Cre: Quebec Immigration)