Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thay Đổi Trong Chương Trình Bảo Lãnh Ông Bà Cha Mẹ

Nhận tin tức mới
Thay Đổi Trong Chương Trình Bảo Lãnh Ông Bà Cha Mẹ
18/04/2012

Kornova xin gửi đến các anh chị những thay đổi trong chương trình bảo lãnh ông bà cha mẹ.

Kể từ ngày 05/11/2011, Cục Di Trú không nhận thêm hồ sơ bảo lãnh cho cha mẹ hoặc ông để thụ lý trong vòng 24 tháng tới. Sự tạm ngưng tạm thời này sẽ cho phép các viên chức thụ lý hồ sơ tập trung vào những hồ sơ đã chờ giải quyết  giảm tồn đọng trong hạng mục bảo lãnh cha mẹ và ông bà. Điều này không ảnh hưởng đến các hạng mục bảo lãnh vợ, chồng, người phối ngẫu, trẻ em phụ thuộc hoặc được nhận làm con nuôi và thân nhân đủ điều kiện khác. Các hồ sơ bảo lãnh  nhận vào hoặc sau ngày 05/11/2011, sẽ được trả lại cho đương đơn, bao gồm cả phí.

(Theo CIC)