Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Những Thay Đổi Sắp Đến Của Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang (FSW)

Nhận tin tức mới
Những Thay Đổi Sắp Đến Của Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang (FSW)
21/07/2012
Chính phủ Liên bang Canada đã công bố vào ngày 28 tháng 6 năm 2012 về việc chương trình Nhân viên trình độ cao liên bang (FSW) sẽ được tạm ngưng trong khoảng sáu tháng.
Chính phủ cũng cho biết rằng khi chương trình được mở lại lại ( dự đoán trong tháng 1 năm 2013) một số điều kiện mới sẽ được áp dụng trong chương trình FSW.
Những yêu cầu mới có thể bao gồm các tiêu chuẩn ngôn ngữ và hệ số điểm khác nhau, tiêu chuẩn về độ tuổi khác nhau và yêu cầu các bằng cấp chứng chỉ thu được bên ngoài Canada phải được đánh giá tương đương theo hệ qui chiếu Canada.
Chính phủ cũng mong đợi để đưa ra một dòng hoàn toàn mới là công nhân lành nghề – thợ tay nghề, sẽ không có một hệ thống điểm, nhưng sẽ bao gồm một yêu cầu về tiêu chuẩn ngôn ngữ như dòng chương trình Kinh nghiệm Canada –CEC – có lẽ hệ điểm yêu cầu ở mức CLB-4 như một điều kiện tối thiểu.

(Cre: CIC)