Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thay Đổi Quan Trọng Trong Chương Trình Định Cư Tỉnh Bang PEI (Prince Edward Island)

Nhận tin tức mới
Thay Đổi Quan Trọng Trong Chương Trình Định Cư Tỉnh Bang PEI (Prince Edward Island)
17/12/2012
Kể từ 31 tháng 12 năm 2012 chương trình đề cử tỉnh bang đảo Prince Edward (PEI PNP) sẽ đóng cửa chương trình Sinh viên quốc tế và chương trình Kết nối gia đình trong nhóm chương trình đề cử tỉnh bang PEI PNP. Việc  đóng cửa chương trình là một phần nỗ lực quốc gia để giảm sự trùng lặp và chồng chéo giữa các chương trình liên bang và cấp tỉnh.

Chương trình Kinh nghiệm Canada (Canadian Experience Class) của Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada cung cấp một lựa chọn nhập cư tương tự dành cho sinh viên quốc tế. Để biết thêm thông tin về chương trình của Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada, vui lòng truy cập www.cic.gc.ca

Chương trình đoàn tụ gia đình của Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada cung cấp một lựa chọn cho các thành viên trực hệ trong gia đình của công dân Canada hoặc Thường trú nhân của Canada từ 18 tuổi trở lên. Để biết thêm thông tin về chương trình đoàn tụ gia đình của Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada, vui lòng truy cập www.cic.gc.ca

Đối với thân nhân của cư dân tỉnh bang đang tìm cách nhập cư Prince Edward Island và có một đề nghị công việc thật từ một người sử dụng lao động tại PEI, chương trình công nhân lành nghề và chương trình công dân đang cần ngay thuộc chương trình đề cử tỉnh bang có thể phù hợp. Vui lòng xem lại các tiêu chí của chương trình trên trang web của chúng tôi.
Các hồ sơ được hoàn thành và nộp cho Văn phòng PEI PNP vào cuối ngày làm việc 14 tháng 12, năm 2012 sẽ được chấp nhận và xem xét theo Chương trình PEI PNP. Các hồ sơ mới 2 diện nay sẽ không được chấp nhận sau ngày này vì 2 dòng chương trình này sẽ đóng cửa vào ngày 31 tháng 12 năm 2012.

Người nộp đơn đã nộp hồ sơ theo các dòng này trước ngày đóng cửa 14 tháng 12 năm 2012, có thể yên tâm rằng hồ sơ của họ sẽ được xem xét và đánh giá dựa trên các tiêu chí hiện hành đối với các dòng chương trình này.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với văn phòng PEI:
Immigration Services
94 Euston Street, 2nd Floor
PO Box 1176
Charlottetown, Prince Edward Island, Canada C1A 7M8
Telephone: 902 620 3628 | Facsimile: 902 368 5886
Email: peinominee@gov.pe.ca | Website: www.gov.pe.ca/immigration
(Cre: PEI Immigration)