Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Đề Xuất Thay Đổi Quan Trọng Trong Chương Trình Định Cư Quebec

Nhận tin tức mới
21/03/2012
Kornova xin cập nhật đề xuất thay đổi quan trọng của chương trình định cư Quebec.
Ngày 21 tháng 3 năm 2012, Bộ trưởng Bộ Nhập cư Cộng đồng văn hóa đã đi đến một quyết định về hạn mức dành cho số lượng đơn xin cấp chứng nhận tuyển chọn (QCS) đối với chương trình định cư Quebec. Căn cứ quyết định, Bộ trưởng xác định số lượng tối đa ứng viên thuộc diện nhân viên có kỹ năng sẽ được phép nộp vào tỉnh bang. Quyết định này đang được chờ thông qua bởi một dự luật từ Quốc hội Québec, theo công bố của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong bài phát biểu của ông về ngân sách ngày 20 tháng 3 năm 2012, sẽ chứa một điều khoản, hồi tố vào 20 Tháng 3 năm 2012, ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Di Trú và Văn hóa cộng đồng ra quyết định. Dưới đây là bảng hạn mức hồ sơ cho từng phân loại chương trình.

Các loại hồ sơ nhập cư                 Hạn mức hồ sơ
                                Tổng số hồ sơ nhận được
từ 21 tháng 3, 2012                       đến ngày 31 tháng 3, 2012
đến ngày 31 tháng 3, 2013
=================================================================================
Chương trình doanh nhân

Các nhà đầu tư                                 2,700                                                     sẽ được cập nhật
Doanh nhân hay                                 215                                                      sẽ được cập nhật
lao động tự làm chủ
Nhân viên lành nghề
nhóm 2                                             14,300                                                    sẽ được cập nhật
Văn phòng di trú Quebec thay đổi mẫu đơn và lệ phí
MICC đã cập nhật các mẫu đơn di trú Quebec (2012-03):
  • Mẫu đơn Quebec Certificate of Selection – người nộp đơn người phối ngẫu
  • Mẩu đơn Demande de Certificat de lựa chọn du Québec – Investisseur Requerant chính époux
Kể từ 01 tháng 4 năm 2012, lệ phí đối với đơn diện lao động tay nghề sẽ tăng từ 406 CAD lên 750 CAD.
(Theo CAPIC)