Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Thay Đổi Chương Trình Định Cư Tỉnh Bang PEI (Prince Edward Island) Hiệu Lực 4 Tháng 4,2014

Nhận tin tức mới
Thay Đổi Chương Trình Định Cư Tỉnh Bang PEI (Prince Edward Island) Hiệu Lực  4 Tháng 4,2014
07/04/2014

Có hiệu lực  ngày 4 tháng 4 năm 2014, chương trình định cư tỉnh bang PEI (Prince Edward Island) diện đầu tư doanh nhân thay đổi một số tiêu chí sau:

  • Phí nộp đơn tăng lên thành 7,500 CAD.
  • Khoản yêu cầu ký quỹ tăng lên mức 200,000 CAD ;
  • 50,000 CAD ký quỹ sẽ hoàn lại theo điều kiện cư trú, trong đó 25,000 CAD sẽ được hoàn lại khi đương đơn cư trú 6 tháng – 25,000 CAD hoàn lại khi đương đơn cư trú 1 năm và 150,000 CAD hoàn lại khi đương đơn kinh doanh theo qui định trong hợp đồng ký quỹ.

Tất cả thông tin được cập nhật trên website của tỉnh bang đảo Hoàng Tử PEI, xem tại đây Prince Edward Island