Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Những Thay Đổi Trong Chương Trình Định Cư New Brunswick

Nhận tin tức mới
19/04/2012

Tháng 4. 2012, tỉnh bang New Brunswick chính thức áp dụng những thay đổi trong chương trình đề cử tỉnh bang diện doanh nhân.

Chi tiết thủ tục hướng dẫn và tiêu chí chương trình có thể xem tại
http://www.welcomenb.ca/content/dam/gnb/Departments/petl-epft/PDF/PopGro…

Những thay đổi quan trọng ảnh hưởng đến hồ sơ định cư và qui trình bao gồm

 • Văn phòng tỉnh bang chuyển sang trụ sở mới
  Mailing Address for all correspondence and submission of documents:
  Post-Secondary Education Training and Labour
  Population Growth Division, Immigration Branch
  New Brunswick Provincial Nominee Program
  500 Beaverbrook Court, 5th Floor, Suite 500
  P.O. Box 6000, Fredericton, New Brunswick, Canada E3B 5H1
  Telephone: 001 (506) 453-3981
  Fax: 001 (506) 444-6729
  E-mail: immigration@gnb.ca
  Web site: www.gnb.ca/immigration
 • Tỉnh bang nhấn mạnh sẽ không trả lời các câu hỏi về tình trạng hồ sơ
 • Độ tuổi thu hút từ 22-55 tuổi. Tăng cơ hội cho ứng viên độ tuổi 50 , so với tiêu chí áp dụng tháng 11.2011, hạn chế hồ sơ nhận thụ lý ở độ tuổi 50
 • Phí thụ lý hồ sơ tại tỉnh bang là 2.000 CAD, không hoàn lại , phí phải nộp cùng với bộ hồ sơ yêu cầu chuyến khảo sát và phỏng vấn tại tỉnh bang

Theo GNB

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com