Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Canada Thay Đổi Cách Thức Nhận Hồ Sơ Chương Trình Bảo Lãnh Ông Bà Cha Mẹ Năm 2017

Nhận tin tức mới
Canada Thay Đổi Cách Thức Nhận Hồ Sơ Chương Trình Bảo Lãnh Ông Bà Cha Mẹ Năm 2017
17/12/2016
Chính phủ Canada cam kết với một hệ thống nhập cư công bằng và minh bạch. Các thay đổi của  Chương trình bảo lãnh cha mẹ ông bà sẽ cải thiện khả năng tiếp cận với quá trình nộp đơn, khi mà số lượng hồ sơ chấp nhận hạn chế.
Để cung cấp  các cơ hội như nhau cho tất cả người dân Canada quan tâm trong việc bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà của họ, Cục xuất nhập cảnh, người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) lắng nghe ý kiến của người nộp đơn trước đây và đang thay đổi để cải thiện cách mà mọi người có thể nộp đơn theo cho chương trình này.

Trong thời gian từ 3 tháng 1 và 02 tháng 2 năm 2017, công dân Canada và thường trú nhân muốn nộp đơn bảo lãnh trước tiên phải hoàn thành một bộ đơn trực tuyến trên trang web của IRCC để cho Sở di trú biết họ quan tâm đến việc bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà của họ.

Hệ thống trực tuyến sẽ mở trong 30 ngày, từ trưa giờ chuẩn miền đông (EST) vào ngày 03 tháng 1 năm 2017, đến giờ  trưa EST vào ngày 02 tháng 2 năm 2017.

Hệ thống sẽ hỏi tên họ của cá nhân, ngày sinh, nơi sinh, địa chỉ , mã bưu điện và địa chỉ email. Khi thông tin được gửi thành công thông qua các hình thức trực tuyến, các cá nhân sẽ nhận được một số xác nhận. Người bảo trợ nên lưu giữ số này trong hồ sơ của họ. Mỗi người sẽ chỉ cần phải nộp một bộ đơn trực tuyến thôi, những mẫu trùng lặp sẽ bị xóa. Hoàn tất mẫu đơn này sẽ không có nghĩa là một người đã nộp đơn theo chương trình bảo lãnh.

Vào cuối thời hạn 30 ngày, IRCC sẽ loại bỏ các bản trùng lắp, ngẫu nhiên chọn 10 000 người dân và yêu cầu họ hoàn thành bộ hồ sơ đầy đủ. IRCC sẽ thông báo cho tất cả mọi người đã hoàn thành bộ đơn trực tuyến biết được họ đã được chọn hay không. Chỉ những người được chọn ngẫu nhiên sẽ được mời để nộp đơn bảo lãnh cho cha mẹ ông bà.

Những người được mời nộp đơn sẽ có 90 ngày để nộp bộ đơn đầy đủ của họ đến IRCC. Các bộ đơn và hướng dẫn 2017 sẽ có sẵn trên trang web của IRCC vào 9 tháng 1 năm 2017.

các công dân và thường trú nhân canada quan tâm đến bảo lãnh thân nhân nhưng không được chọn sẽ có thể ghi quan tâm của họ một lần nữa để rút thăm nộp đơn vào năm 2018.
(Cre: CIC)