Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Báo Cáo Du Lịch Của Thành Phố Moncton

Nhận tin tức mới
20/01/2012

Báo cáo của ngành công nghiệp du lịch thành phố Moncton có những tín hiệu tích cực.

Hội đồng thành phố Moncton nghe được những số liệu khả quan về ngành công nghiệp du lịch do tư vấn Rod Cunningham trình bày tại phiên họp thường kỳ đêm thứ hai vừa qua, trong đó Moncton không chỉ vượt qua tất cả các thành phố Đại Tây Dương ở Canada khác vào năm ngoái, nhưng nói theo cách riêng của ông, là tất cả các thành phố ở Canada “từ biên giới Manitoba đến phía đông Newfoundland “.

Đặc biệt ấn tượng khi phân tích thành tích Moncton đạt được năm 2010 so với thành phố Quebec, trong đó có phòng khách sạn nhiều hơn cả New Brunswick cộng lại. Rõ ràng Quebec bán nhiều lượt lưu trú khách sạn hơn Moncton trong năm 2010 và trên thực tế cũng bán hơn 10.000 lượt trong năm 2010 so với năm 2009, Quebec là thành phố duy nhất vượt hơn Moncton về doanh số bán hàng so với năm trước. Tuy nhiên, biên độ lợi nhuận của Quebec là 10.000 lượt lưu trú, thì Moncton vượt trội với mức 47.900, một thành tựu hoàn toàn đáng ghi nhận.

Và hãy nhớ, Moncton không có một chương trình lớn tại Magnetic Hill vào năm 2010. Thành phố nơi tổ chức mùa giải CFL thường xuyên và giả IAAF vô địch thế giới bóng đá nữ đã chứng minh rằng Moncton đó có thể thu hút người dân từ một vùng rộng lớn cho các sự kiện khác ngoài âm nhạc.

Ngẫu nhiên, năm 2010 là một năm suy thoái, nhưng không tồi tệ như năm 2009 khi tất cả các thành phố bị mất thị trường so với năm trước về du lịch. Nhưng trong năm 2009, năm mà Moncton tổ chức một chương trình cho băng nhạc rock AC / DC đến từ Úc tại Hill, thành phố mất khoảng hai phần trăm doanh số bán lượt lưu trú khách sạn so với năm 2008. Tất cả các thành phố khác ở miền đông Canada bị mất nhiều hơn nữa, tiếp theo gần nhất với Moncton đã mất đến 10%. Điều đó cũng có thể chứng minh rằng Moncton đã thực hiện một công việc tuyệt vời của đa dạng hóa hình ảnh của mình như là một trung tâm thu hút du lịch.

(Theo Times & Transcript)