Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

01/09/2017- Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang Manitoba Diện Doanh Nhân (Mpnp-B) Đã Phát Hành 27 Thư Mời Nộp Đơn

Nhận tin tức mới
01/09/2017- Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang Manitoba Diện Doanh Nhân (Mpnp-B) Đã Phát Hành 27 Thư Mời Nộp Đơn
06/09/2017

Ngày 01 tháng 09 năm 2017, Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã phát hành 27 Thư Mời Nộp Đơn trên tổng số hồ sơ Biểu thức quan tâm EOI nhận được có điểm số từ 90 đến 100 điểm, trong đó 17 hổ sơ 90 điểm – mức điểm thấp nhất trong lần tuyển chọn này.

Tháng Số thư mời Điểm số
09 27 90 to 100

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã nhận được 41 hồ sơ di trú  trong tháng 08/2017

(Cre: Manitoba Immigration)