Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tháng 7/2017- Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang Manitoba Diện Doanh Nhân (Mpnp-B) Đã Phát Hành 40 Thư Mời Nộp Đơn

Nhận tin tức mới
Tháng 7/2017- Chương Trình Đề Cử Tỉnh Bang Manitoba Diện Doanh Nhân (Mpnp-B) Đã Phát Hành 40 Thư Mời Nộp Đơn
04/08/2017

Tháng 7, 2017 Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã phát hành 40 Thư Mời Nộp Đơn  trên tổng số hồ sơ Biểu thức quan tâm EOI nhận được có điểm số từ 89 đến 97 điểm, trong đó chỉ có 3 hổ sơ 89 điểm – mức điểm thấp nhất trong lần tuyển chọn này.

Tháng Số thư mời Điểm số
07 40 89 to 97

Chương trình đề cử tỉnh bang Manitoba diện doanh nhân (MPNP-B) đã nhận được 31 hồ sơ di trú  trong tháng 7.2017

(Cre: Manitoba Immigration)