Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tỉnh Bang New Brunswick Phát Hành Tập San An Cư

Nhận tin tức mới
Tỉnh Bang New Brunswick Phát Hành Tập San An Cư
24/06/2017

Tỉnh bang New Brunswick vừa phát hành Tập san An Cư tóm tắt do những hướng dẫn nhanh cho việc hòa nhập, an cư và thông tin các nguồn lực hỗ trợ cho những người mới nhập cư tỉnh bang.

Tóm tắt thông tin chính của tập san:

 1. Giới thiệu và chức năng của Phòng Đào Tạo sau trung học, huấn luyện và lao động
 • Website: www.gnb.ca/immigration
 • Liên lạc:  immigration@gnb.ca
 • Các chương trình hỗ trợ kinh doanh
  • Ba bộ hướng dẫn người mới đến hòa nhập
  • Chương trình Người Thầy Doanh Nghiệp dành cho doanh nhân nhập cư
  • Các chương trình đào tạo kinh doanh
  • Các chương trình tiếng Anh dành cho doanh nhân
 • Chương trình hỗ trợ tại thư viện địa phương
  • Các nguồn sách, CD, DVDs và các phương tiện truyền thông học ngôn ngữ
  • Nguồn tài nguyên nhiều ngôn ngữ
  • Các chương trình dạy ngôn ngữ trực tuyến
 • Phát triển các trung tâm hỗ trợ tại các thành phố
 1. Phần A: chi tiết các hỗ trợ và địa chỉ liên hệ 

Các dịch vụ từ các trung tâm hỗ trợ:

 • Buổi định hướng.
 • Các buổi chuyên đề.
 • Lớp học tiếng Anh.
 • Lớp học tiếng Pháp.
 • Chương trình giữ trẻ.
 • Câu lạc bộ đàm thoại.
 • Chương trình học ngôn ngữ tại nhà.
 • Chương trình Anh ngữ nâng cao.
 • Tư vấn việc làm.
 • Thẫm định bằng cấp nước ngoài.
 • Truy cập internet miễn phí.
 • Chương trình sức khỏe cho phụ nữ.
 • Chương trình đào tạo kỹ năng cho phụ nữ.
 • Chương trình phát triển dành cho thanh thiếu niên.
 • Câu lạc bộ giúp làm bài tập nhà.
 • Nhân viên xả hội hỗ trợ đăng ký học cho trẻ em.
 • Trại hè.

Hỗ trợ từ Trung tâm dịch vụ chính phủ liên bang (Service Canada)

 • Thẻ an sinh xả hội
 • Bảo hiểm xả hội
 • Chương trình hỗ trợ thuế dành cho trẻ em
 • Chương trình kinh nghiệm làm việc cho sinh viên liên bang

Hỗ trợ từ Trung tâm dịch vụ chính phủ New Brunswick:

 • Khai sinh
 • Đăng ký kết hôn
 • Bằng lái xe
 • Hỗ trợ y tế
 • Đăng ký kinh doanh
 1. Phần 2: danh sách những việc cần làm khi mới định cư và chi tiết các địa chỉ liên hệ
 • Thẻ PR
 • Thẻ an sinh xã hội
 • Thẻ y tế
 • Bác sĩ gia đình
 • Thuê nhà
 • Đăng ký điện
 • Đăng ký internet, TV, điện thoại
 • Mở tài khoản ngân hàng
 • Bảo hiểm xe, cá nhân
 • Bằng lái xe
 • Gởi trẻ
 • Tìm việc làm
 • Đăng ký học
 • Kinh doanh
 1. Phần 3: Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, chi tiết các trung tâm hỗ trợ:
 • Phòng thương mại.
 • Trung tâm dịch vụ doanh nghiệp.
 • Trung tâm phát triển kinh doanh cộng đồng.
 • Ngân hàng phát triển kinh doanh.
 • Các văn phòng phát triển kinh doanh với dịch vụ tư vấn kinh doanh, chương trình huấn luyện miễn phí và cơ hội gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp.
 • Trung tâm đầu tư NB và website: www.inbcanada.ca
 • Website doanh nghiệp chào bán: www.future.ca
 • Các chương trình học tiếng Anh dành cho doanh nhân: www.enterprise-entreprise.ca

Phụ lục :
Liên lạc của các tổ chức hỗ trợ người mới đến.

Quý anh chị có thể BẤM VÀO ĐÂY để tải về.