Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Số Lượng Bác Sĩ Tại New Brunswick Tăng Thêm 169 Người Kể Từ Tháng 10 Năm 2006

Nhận tin tức mới
11/01/2012

Từ tháng 10 năm 2006 đến nay, tăng thêm 81 bác sĩ gia đình và 88 chuyên gia về y tế. Hiện có hơn 1.500 bác sĩ đang hành nghề tại tỉnh bang, trong đó 736 sĩ gia đình và 801 chuyên gia về y tế.

Bộ trưởng Bộ y tế cho biết “ Chúng ta đang nắm giữ Điều lệ thay đổi và cam kết về kế hoạch y tế của tỉnh bang nhằm giúp người dân New Brunswick tiếp cận với bác sĩ gia đình và các chuyên gia y tế mà họ cần. Hồ sơ lưu trữ về tuyển dụng của chúng ta cho thấy những thành công của chúng ta trong việc giúp đỡ đảm bảo người dân New Brunswick nhận được sự chăm sóc y tế đúng lúc và đúng thời điểm”. Số lượng các bác sĩ gia tăng hàng năm trong suốt 03 năm tài chính qua là lượng gia tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 1994. Số lượng gia tăng trong năm nay được dự kiến để cho phù hợp hay vượt trội về số lượng.

Schryer cho biết Bộ Y tế cũng cam kết tiếp tục đẩy mạnh môi trường tuyển dụng và giữ chân các bác sĩ ở tất cả các vùng của tỉnh. Ban quản lý nguồn nhân lực bác sĩ gồm có các đại diện từ các tổ chức chủ chốt có liên quan sẽ được thành lập vào mùa xuân năm nay. Ban quản lý nguồn nhân lực này sẽ cho lời khuyên về các vấn đề như cung cấp, phân phối và quản lý tổng thể nguồn nhân lực bác sĩ.Schryer còn cho biết thêm “Với chương trình giáo dục y tế tại Moncton và một chương trình khác tại Saint John, tỉnh bang xác định tiếp tục xây dựng hồ sơ nhằm thu hút và giữ chân các bác sĩ mới”.

Chính quyền tỉnh bang đang kết hợp với Trường đại học Dalhousie để thiết lập một chương trình giáo dục về y tế tại thành phố Saint John. Trường đại học cũng đã xác nhận có 30 sinh viên sẽ tham gia vào chương trình đào tạo mới này diễn ra trong tháng 09. Theo Cục thống kê Canada, 91% người dân New Brunswick thường xuyên tiếp cận với các bác sĩ gia đình. Đây là tỉnh bang có tỷ lệ phần trăm đứng thứ 3 trong toàn các tỉnh bang và vùng lãnh thổ, vượt trên cả tỷ lệ quốc gia là 85%.

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com