Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tài Khoản Treo Dành Cho Người Nhập Cư Được Miễn Thuế Thu Nhập

Nhận tin tức mới
13/01/2012
Theo quy định trong Luật thuế thu nhập, tài khoản treo dành cho người nhập cư được miễn thuế thu nhập.

Người mới nhập cư vào Canada thông thường phải chịu thuế thu nhập cho các khoản thu nhập của họ tại nước ngoài. Tuy nhiên, một số qui định trong Luật thuế Thu nhập cho phép tạo ra một điều khoản được gọi là “tài khoản treo dành cho người nhập cư”. Qua tài khoản treo này, các khoản thu nhập của người nhập cư từ tài sản đầu tư nước ngoài, thu nhập kiếm được ở nước ngoài và nguồn vốn tich lũy được từ nước ngoài sẽ được miễn thuế thu nhập tại Canada. Điều này giúp cho người nhập cư có thể mở một tài khoản treo và chuyển tài sản của mình vào tài khoản này trước khi định cư sang Canada. Vi dụ như, một người có kế hoạch sang Canada định cư và lại đang có tài sản cho thuê tại quê nhà, thì người này có thể thành lập một “tài khoản treo dành cho người nhập cư” tại Canada và sau đó chuyển tài sản vào tài khoản này. Thu nhập có được từ hoạt động cho thuê tài sản này sẽ không bị chính phủ Canada đánh thuế thu nhập trong vòng 60 tháng hoặc 05 năm kể từ ngày cá nhân đó trở thành thường trú nhân Canada.

Vì trong thời gian miễn thuế 05 năm này, người nhập cư có thể lấy quốc tịch Canada chỉ trong vòng 03 năm, và sau đó nếu không tiếp tục ở lại Canada thì có thể chọn phương pháp “tạm thời vắng mặt tại Canada” thì sẽ được miễn thuế. Bằng cách này, khoản đầu tư và thu nhập từ nước ngoài của người nhập cư sẽ không bị đánh thuế tại Canada.