Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

New Brunswick Sở Hữu Tài Nguyên Dầu Khí Dưới Lòng Đất Trên Diện Rộng

Nhận tin tức mới
20/01/2012

Trung tâm tài nguyên SWN, công ty lớn nhất trong việc thăm dò khí đá phiến sét ở New Brunswick, công bố tại Fredericton rằng theo đánh giá ban đầu của họ cho thấy một sự hiện diện rộng rãi của các hydrocarbon ngầm, bao gồm cả dầu và khí tự nhiên.

Tom Alexander, tổng giám đốc SWN New Brunswick cho biết: “Không phải là 100% nhưng chắc chắn giống như chúng ta sẽ khoan một thử nghiệm. Một cuộc thử địa chấn đã thực hiện và kết quả như chúng tôi đã nói. Mục tiêu là để khoan và lấy mẫu đá và lõi và các bản ghi và chỉ cần tìm hiểu những gì mà độ tuổi của đá cho biết, chúng ta đang ở phần nào và những gì bên dưới bề mặt của trái đất.” Công ty đã phân tích  2.800 mẫu địa hóa. Công ty hy vọng có thể tiến hành nhanh chóng các thử nghiệm kế tiếp vào năm tới.

(Theo Canada News)