Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Số Người Dân Sử Dụng Song Ngữ Giảm Tại Canada

Nhận tin tức mới
Số Người Dân Sử Dụng Song Ngữ Giảm Tại Canada
17/06/2017
Canada có thể là một quốc gia song ngữ. Tuy nhiên, thống kê của Canada đã tiết lộ rằng số lượng cá nhân có thể nói cả tiếng Pháp và tiếng Anh suy giảm lần đầu tiên trong 50 năm.

Phần lớn các cá nhân song ngữ có thể được tìm thấy trong các tỉnh nói tiếng Pháp chủ yếu của Quebec, nơi nhiều người dân học tiếng Anh để làm việc với cộng đồng chung Bắc Mỹ. Mặt khác, bên ngoài Quebec hệ thống song ngữ suy giảm, xuống đến 17,5 phần trăm từ 17,7 phần trăm trước đây.
Theo các chuyên gia nhận xét, số người dân sử dụng song ngữ giảm tại Canada có nguyên nhân từ vấn đề di trú.
Người nhập cư từ nước ngoài hiện là yếu tố chính cho sự tăng trưởng dân số của Canada nhưng cũng là một trong những lý do góp phần giảm nhẹ này.
Trong khi Quebec đặt một ưu tiên cao về kỹ năng tiếng Pháp cho những người nhập cư đến địa bàn tỉnh, các khu vực khác của Canada không đòi hỏi mức độ cao của sự hiểu biết Pháp.
“Bên ngoài Quebec, sự tăng trưởng lớn về nhập cư và xu hướng hướng về phía tiếng Anh làm giảm áp lực song ngữ”, một đại diện Thống kê Canada cho biết. “Những gì chúng ta đang quan sát là […] nhập cư quốc tế đã trở thành một thách thức đối với những người muốn duy trì song ngữ bên ngoài của Quebec”.

See the source image
Đối với những người nhập cư đến Quebec, tuy nhiên, song ngữ là tiêu chuẩn. Nhiều người nhập cư (51 phần trăm) có thể nói cả tiếng Pháp và tiếng Anh hơn cả người bản địa sinh tại Quebec (42 phần trăm), và nhiều trong số những người nhập cư nói ngôn ngữ thứ ba hoặc thứ tư tốt.
Lý do khác để giảm mức độ song ngữ bao gồm việc giảm chất lượng và tần số các chương trình tiếng Pháp.
Nghiên cứu này được công bố nhân dịp kỷ niệm lần thứ 50 của Ủy ban Hoàng gia về Song ngữ và Song Văn Hóa, nguồn của Đạo Luật ngôn ngữ chính thức. Đạo luật qui định các dịch vụ được trình bày bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp trên khắp Canada.
(Cre: CIC news)