Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Số Cư Dân Canada Sinh Trưởng Ở Nước Ngoài Lên Đến 6.8 Triệu Người

Nhận tin tức mới
Số Cư Dân Canada Sinh Trưởng Ở Nước Ngoài Lên Đến 6.8 Triệu Người
27/05/2013
Theo bản công bố của sở Thống kê Canada phổ biến trong hôm thứ tư ngày 8 tháng 5, thì một phần năm dân số Canada, hay 6.8 triệu người là những người sinh đẻ ở các nước ngoài, trước khi di dân qua Canada. Đây là tỷ lệ cư dân ngoại quốc nhiều nhất trong số 8 cường quốc kinh tế G8. 

Trong vòng từ năm 2006 cho đến năm 2011, có 1.2 triệu di dân đến Canada. Canada là một xứ sở đa văn hóa mà cư dân ở đây có thể nói 200 thứ tiếng khác nhau. Trong số những nhóm di dân có hai nhóm đông nhất là những người Trung Hoa và những người Nam Á ( Ấn Độ, Pakistan..).

Theo bà Tina Chui của sở Thống Kê Canada thì trong vòng một thập kỷ qua, cư dân Canada đã có những thay đổi về niềm tin tôn giáo: Số người tin vào Thiên Chúa đã giảm từ mức 77% vào năm 2001, xuống còn 67% vào năm 2011.

Trong khi đó có 7.8 triệu người Canada đã không tin vào một tôn giáo nào. Một phần ba những cư dân Canada có thể nói hai thứ tiếng, ngoài tiếng Anh và tiếng Pháp, những người này có thể nói thêm một ngôn ngữ khác.
Các ngôn ngữ được nhiều người nói nhất là Trung Hoa, Tây Ban Nha và Punjabi. Trên hai phân ba những di dân mới đến Canada, đã định cư ở ba thành phố Toronto, Vancouver và Montreal.

(Cre: Thời Báo)