Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Sinh Trắc Học Là Yêu Cầu Bắt Buộc Đối Với Hồ Sơ Định Cư Canada

Nhận tin tức mới
Sinh Trắc Học Là Yêu Cầu Bắt Buộc Đối Với Hồ Sơ Định Cư Canada
18/06/2023

Cơ quan Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã cập nhật chính sách của mình về việc thu thập sinh trắc học đối với những người nộp đơn thường trú.

Kể từ ngày 14 tháng 6 năm 2023, bất kỳ ai nộp đơn xin thường trú (PR) đều phải nộp sinh trắc học, bất kể trước đó họ đã nộp chúng để xin giấy phép cư trú tạm thời hay chưa. Như vậy, IRCC đang tiến hành thực hiện lại quy trình với các thủ tục trước đại dịch đối với các đơn đăng ký thường trú nhân. Trong suốt quá trình diễn ra đại dịch COVID-19, IRCC đã ban hành một chính sách trong Hệ thống quản lý hồ sơ toàn cầu (GCMS) giúp những người đăng ký PR không cần phải gửi lại thông tin sinh trắc học nếu họ đã gửi chúng cùng với đơn đăng ký tạm trú trong vòng 10 năm trước đó.

Sinh trắc học là yêu cầu bắt buộc đối với các hồ sơ định cư Canada

Các thông tin cần biết về hồ sơ sinh trắc học

Ai cần cung cấp dấu vân tay và ảnh (sinh trắc học). Thông thường, bạn cần cung cấp sinh trắc học nếu đăng ký:

  • thị thực du lịch
  • giấy phép làm việc hoặc học tập (không bao gồm công dân Mỹ)
  • hộ khẩu thường trú
  • tình trạng tị nạn hoặc tị nạn
  • gia hạn thời gian lưu trú của bạn ở Canada, được gọi là hồ sơ khách truy cập
  • gia hạn giấy phép làm việc hoặc học tập

Tần suất bạn cần cung cấp hồ sơ sinh trắc học của mình:

Người xin thị thực du lịch, học tập và giấy phép làm việc cần cung cấp thông tin sinh trắc học của mình 10 năm một lần. Bạn không cần cung cấp lại thông tin sinh trắc học của mình cho đến khi hết thời hạn 10 năm. Nếu trước đây bạn đã cung cấp thông tin sinh trắc học như một phần của đơn xin thị thực du lịch, giấy phép làm việc hoặc học tập và chúng vẫn còn hiệu lực, thì bạn không cần phải cung cấp lại.

(Cre:canada.ca)