Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Saskatchewan Chuẩn Bị Nhận Hồ Sơ Theo Hạn Mức Mới Cho Năm 2014

Nhận tin tức mới
Saskatchewan Chuẩn Bị Nhận Hồ Sơ Theo Hạn Mức Mới Cho Năm 2014
04/11/2013

Từ ngày 21/05/2013, Saskatchewan đã áp dụng hạn mức tối đa hàng năm cho các diện nhập cư. Nếu diện nhập cư nào đã đủ số lượng thì đóng cửa, không nhận tiếp đơn của nhóm đó nữa, chỉ tiếp tục xử lý các hồ sơ đã tiếp nhận.

Tổng của hạn mức và số lượng còn có thể tiếp nhận của từng diện nhập cư, được cập nhật hàng tuần tại website di trú của tỉnh bang: http://www.saskimmigrationcanada.ca/sinp

Hạn mức đang công bố trong website này là của năm 2013 và có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2013. Năm mới sẽ có hạn mức mới.

Sau đây là bảng số liệu mới nhất, được công bố vào ngày 28/10/2013.

Chương trình Hạn mức  Số hồ sơ còn có thể nhận
Nhân viên trình độ cao 3,100 2,294
Đã có sẵn giấy phép lao động và chuyên viên sức khỏe 450 195
Gia đình giới thiệu 250 1
Doanh Nhân 225 0
Chủ nông trại 25 17
Tài xế xe tải nặng và các dự án ngành du lịch thí điểm 200 1
Sinh viên tốt nghiêp từ các tỉnh bang khác 175 0
Sinh viên tốt nghiệp từ Saskatchewan 100 1
  • Diện doanh nhân (Entrepreneur) đã hết hạn mức 225 hồ sơ và Saskatchewan sẽ tạm đóng cửa nhập cư cho các doanh nhân muốn đến tỉnh này cho đến hết ngày 31/12/2013.
  • Diện nhập cư là các sinh viên tốt nghiệp tại các tỉnh khác (Students – Out of Province Graduates) cũng đã bị tạm đóng cửa, do hết hạn mức là 175.
  • Diện nhập cư là các sinh viên tốt nghiệp tại Saskatchewan (Students – Saskatchewan Graduates) chỉ còn 01 hồ sơ còn có thể tiếp nhận.
  • Còn chỗ” nhiều nhất là diện Nhân viên trình độ cao : 2,294, tiếp đó là diện đã có giấy phép làm việc và chuyên viên sức khỏe: 195.
  • Dạng nhập cư do các gia đình đang sống tại Saskatchewan bảo lãnh cho người thân có tay nghề phù hợp đến sống tại tỉnh bang còn trống 1 hồ sơ.
  • Hai diện nhập cư còn lại là Tài xế xe tải nặng & các dự án thí điểm ngành du lịch và diện chủ nông trại còn suất trống lần lượt là 1 và 17.

(Cre: Sakatchewan Immigration)