Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Saskatchewan Chính Thức Chỉ Định 2 Đơn Vị Giám Định Tài Chính &Amp; Mức Chỉ Tiêu Hồ Sơ Hàng Năm

Nhận tin tức mới
Saskatchewan Chính Thức Chỉ Định 2 Đơn Vị Giám Định Tài Chính &Amp; Mức Chỉ Tiêu Hồ Sơ Hàng Năm
29/05/2013

Chương trình hỗ trợ định cư tỉnh bang Saskatchewan (SINP) vui mừng thông báo việc chỉ định chính thức 2 đơn vị chuyên nghiệp độc lập cung cấp dịch vụ tài chính sẽ chịu trách nhiệm giám định tài sản và tích lũy tài sản cho các hồ sơ di trú theo qui định của chương trình nhập cư tỉnh bang, dòng Doanh Nhân và dòng Chủ Trang Trại.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập chi tiết về 2 đơn vị chuyên trách tại đây

Thông tin liên lạc:

KPMG
333 Bay Street, Suite 4600
Toronto Ontario,

M5H 2S5

Phone: 416-777-3887

Website: www.kpmg.ca

Email: SINPverification@kpmg.ca

MNP Ltd.
900-1210 11th Avenue
             Regina Saskatchewan,

S4P 0J3

Phone: 306-751-7971

Website: www.mnp.ca/sinp

Email: mnp.sinp@mnp.ca

Tất cả các bộ đơn dòng Doanh Nhân và Chủ Trang Trại nhận sau ngày 1 tháng 5 năm 2012 phải đính kèm bảng đánh giá được thực hiện bởi đơn vị chuyên trách độc lập chỉ định bởi SINP để được đề cử tỉnh bang.

Tất cả các bộ đơn cần hoàn tất theo danh sách yêu cầu và nhận được số hồ sơ của tỉnh bang SINP trước khi nộp đến đơn vị chuyên trách độc lập để giám định. Đơn vị chuyên trách độc lập chỉ nhận giám định các hồ sơ đã có số hồ sơ SINP.

Khi nhận được số hồ sơ tỉnh bang SINP và chọn đơn vị chuyên trách tài chính độc lập, đương đơn cần cung cấp các chứng từ giám định theo qui định tại danh sách hồ sơ yêu cầu của đơn vị chuyên trách độc lập (Third Party Document Checklist). Danh sách này có thể tải về từ website của chương trình tỉnh bang SINP.

Để tiến trình giám định được nhanh chóng, vui lòng cung cấp đầy đủ, chính xác và cập nhật các chứng từ báo cáo tài chính, thông tin ngân hàng, thẫm định bất động sản

Sau khi giám định hoàn tất, đơn vị chuyên trách độc lập sẽ cung cấp cho đương đơn bảng đánh giá. Vui lòng nộp bảng đánh giá trong bộ đơn hoàn chỉnh đến tỉnh bang SINP trong vòng 90 ngày từ ngày nhận được bảng đánh giá.

Chương trình doanh nhân tỉnh bang Saskatchewan (SINP Entrepreneur Immigration program) đề cử với hạn mức 250 doanh nhân và chủ trang trại hàng năm theo thứ tự nhận hồ sơ. Các hồ sơ sẽ bị đóng nếu không xác nhận sử dụng dịch vụ của đơn vị chuyên trách giám định tài chính trong vòng 1 năm hoặc không nộp bộ hồ sơ hoàn chỉnh trong vòng 90 ngày nhận được giám định của đơn vị chuyên trách độc lập.

Để tăng hiệu quả của quá trình thụ lý hồ sơ, chương trình tỉnh bang Saskatchewan tiến hành áp dụng hạn mức hồ sơ thụ lý hàng năm

Có hiệu lực ngay lập tức, SINP sẽ thu nhận tối đa số hồ sơ theo hạn mức năm cho đến hết năm và tiếp tục thụ lý các hồ sơ còn tồn đọng đã nhận được

Hạn mức hồ sơ nhận từ ngày 27 tháng 5, 2013

Phân loại Hạn mức    Tồn đọng
Nhân Viên Tay Nghề 3,100 3,036
Hiện có giấy phép làm việc và chuyên gia y tế 450 450
Gia đình hỗ trợ 250 238
Doanh Nhân 225 200
Chủ Trang Trại/ Điều hành trang trại 25 25
Tài xế xe tải nặng & các dự án thí điểm ngành dịch vụ khách sạn 200 183
Sinh viên – tốt nghiệp ngoại tỉnh bang 175 0
Sinh viên – tốt nghiệp tại Saskatchewan 100 94

Hạn mức này sẽ có hiệu lực đến 31 tháng 12 năm 2013.  Hồ sơ sẽ được thụ lý theo từng năm.

(Cre: Saskatchewan Immigration – SINP)