Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Sắp Hết Hạn Mức Và Thời Hạn Nộp Đơn Năm Khóa 2013 Diện Nhân Viên Trình Độ Cao (Federal Skilled Worker Program)

Nhận tin tức mới
Sắp Hết Hạn Mức Và Thời Hạn Nộp Đơn Năm Khóa 2013 Diện Nhân Viên Trình Độ Cao (Federal Skilled Worker Program)
04/04/2014
Số lượng đơn diện nhân viên trình độ cao liên bang đã nhận từ ngày 4 tháng 5, 2013. Số lượng đơn nhận từ ngày 4 tháng 5, 2013 theo thông báo mang tính tương đối. Một khi hết hạn mức, CIC chỉ tiếp tục nhận đơn theo mã ngành với lời mời làm việc.
Hạn mức trong năm tính từ 4 tháng 5, 2013 đến cuối ngày 30 tháng 4, 2014, trừ khi có qui định khác của Bộ Trưởng. Trong kỳ hạn này, CIC sẽ không nhận hơn 5,000 hồ sơ với hạn mức 300 hồ sơ mỗi ngành nghề.

Lưu ý: Do số lượng lớn các hồ sơ mà chúng tôi nhận được hằng ngày, chúng tôi không thể kiểm tra trong cùng một ngày tất cả số hồ sơ đến văn phòng. Những số liệu trên trang web này được cập nhật ít nhất mỗi tuần một lần, nhưng chỉ có tính chất hướng dẫn. Không có gì đảm bảo rằng một hồ sơ gửi bây giờ sẽ nằm trong hạn mức vào lúc hồ sơ đến Văn phòng Trung Tâm Thụ Lý.
Tổng số hồ sơ nhận được trên tổng hạn mức: 4195/5000

Danh sách ngành nghề đủ điều kiện
(theo Mã số Phân Loại Ngành Quốc Gia [NOC])
Số lượng hồ sơ hoàn tất đã được tính
0211   Engineering managers
Quản lý kỹ thuật
300 (hết hạn mức)
1112   Financial and investment analysts
Phân tích tài chính và đầu tư
300 (hết hạn mức)
2113   Geoscientists and oceanographers
Địa chất học và hải dương học
107
2131   Civil engineers
Kỹ sư dân sự
300 (hết hạn mức)
2132   Mechanical engineers
Kỹ sư cơ khí
300 (hết hạn mức)
2134   Chemical engineers
Kỹ sư hóa học
300 (hết hạn mức)
2143   Mining engineers
Kỹ sư khai thác mỏ
17
2145   Petroleum engineers
Kỹ sư địa chất
14
2144   Geological engineers
Kỹ sư dầu khí
161
2146   Aerospace engineers
Kỹ sư hàng không vũ trụ
69
2147   Computer engineers (except software engineers/designers)
Kỹ sư máy tính (ngoại trừ các kỹ sư / thiết kế phần mềm)
300 (hết hạn mức)
2154   Land surveyors
Điều tra viên đất đai
49
2174   Computer programmers and interactive media developers
Lập trình viên máy tính và tương tác phát triển phương tiện truyền thông
300 (hết hạn mức)
2243   Industrial instrument technicians and mechanics
Kỹ thuật công cụ công nghiệp và cơ khí
201
2263   Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety
Thanh tra trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng và môi trường và sức khỏe và an toàn lao động
300 (hết hạn mức)
3141   Audiologists and speech-language pathologists
Thính học và trị liệu bệnh lý về ngôn ngữ nói
30
3142   Physiotherapists
Vật lý trị liệu
300 (hết hạn mức)
3143   Occupational Therapists
Trị liệu chuyên ngành
75
3211   Medical laboratory technologists
Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y tế
300 (hết hạn mức)
3212   Medical laboratory technicians and pathologists’ assistants
Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y tế và trợ lý nghiên cứu bệnh
234
3214   Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists
Trị liệu hô hấp, hô hấp lâm sàng và kỷ thuật tim phổi
37
3215   Medical Radiation Technologists
Kỹ thuật viên bức xạ y tế
95
3216   Medical Sonographers
Siêu âm y tế
53
3217   Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists
Kỹ thuật tim mạch và kỹ thuật chuẩn đoán điện sinh
49

Hồ sơ theo chương trình tiến sĩ:

CIC sẽ chấp nhận thụ lý 1,000 hồ sơ mỗi năm theo chương trình tiến sĩ. Để nộp đơn, đương đơn cần:

  • Hoàn tất tối thiểu 2 năm đến học vị tiến sĩ tại Canada, hoặc
  • Tốt nghiệp chương trình tiến sĩ Canada trong vòng 12 tháng trước khi nộp đơn.

(Cre: CIC news )