Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Qui Trình Mới Được Công Bố Về Thủ Tục Thẩm Định Chứng Chỉ Nước Ngoài

Nhận tin tức mới
28/03/2012

Ngày 28 rháng 03 năm 2012, Ông Jason Kenney – Bộ trưởng Bộ Quốc Tịch, Nhập cư và Đa văn hóa Canada đã công bố những thay đổi lớn về cách thức mà người lao động nước ngoài có kỹ năng sẽ được đánh giá bằng cấp của họ trước khi đến Canada.

Thông tin chi tiết về cách thức đánh giá “trước khi định cư” sẽ được hướng dẫn thực hiện sắp tới. Tuy nhiên, Cục Di trú (CIC) đã tuyên bố rằng  việc “đánh giá trước khi định cư cho ứng viên hiểu bằng cấp của họ so sánh như thế nào với bằng cấp của Canada và việc này sẽ cung cấp cho người nhập cư một sự thông hiểu về cách mà người sử dụng lao động Canada đánh giá bằng cấp của họ”. Với kiến thức này, ứng viên có bằng cấp không phù hợp sẽ được sàng lọc hiệu quả hơn ở giai đoạn đầu, và những người có đơn định cư được chấp nhận sẽ được chuẩn bị tốt hơn để tìm việc làm trong lĩnh vực của họ. Tất nhiên, ứng viên có ý định làm việc trong các ngành nghề được quản lý sẽ cần phải có trình độ chuyên môn đánh giá thêm trước khi được phép gia nhập vào lực lượng lao động Canada.

Bộ trưởng Kenney nói rằng dự thảo này là một phần của một gói chính sách sâu rộng hơn trong việc thay đổi khiến cho chính sách nhập cư của Canada phục vụ tốt hơn cho nền kinh tế Canada “. Những thay đổi này đã được công bố cùng với việc phát hành  Báo cáo về việc công nhận chứng chỉ nước ngoài của chính phủ Canada, báo cáo Tăng cường nền kinh tế của Canada, trong đó vạch ra những nỗ lực mới của Chính phủ Canada để giải quyết các vấn đề giáo dục trong chính sách nhập cư.
(Theo CIC)