Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Quy Trình Cấp Phép Bằng Kỹ Sư Tại New Brunswick

Nhận tin tức mới
13/01/2012

Giám đốc Hiệp hội Kỹ sư và Nhà khoa học của New Brunswick (NB) khen ngợi quy trình cấp phép của tình bang cho các kỹ sư có bằng cấp nước ngoài được chuyển đổi và công nhận tại Canada.

Các mẫu đơn có thể tìm thấy trên mạng trực tuyến và ứng viên nhanh chóng được thông báo các bước cần thiết phải làm để chuyển đổi được bằng nghề tại NB. Ông McLeod, Giám đốc điều hành Hiệp hội cho biết các kỹ sư có đủ tiêu chuẩn có thể được công nhận bằng nghề tại tỉnh bang trong 04 tháng.

Một số lợi thế đối với kỹ sư được cấp phép tại NB:

  • Trong khi chờ văn bằng chính thức được công nhận, ứng viên có thể làm việc như là một kỹ sư tập sự.
  • Trở thành kỹ sư được cấp phép tại NB, các kỹ sư cũng có thể hành nghề tại bất kỳ nơi nào tại Canada miễn là họ có đăng ký với hiệp hội của tỉnh bang hay vùng lãnh thổ đó.